Hoofdmenu

Commissie AWACS Limburg op 24 juni

Op donderdag 24 juni 2021 vergadert de Commissie AWACS Limburg. De vergadering begint om 15.30 uur en vindt plaats langs digitale weg. De commissie AWACS Limburg is ingesteld om de Minister te adviseren (gevraagd en ongevraagd) over de ernstige (geluids)hinder als gevolg van de overvliegende AWACS-toestellen.

De commissie adviseert over maatregelen en voorschriften ter vermindering van de geluidhinder en eventuele andere hinderfactoren op Nederlands grondgebied rondom het  luchtvaartterrein. Verder worden er klachtenrapportages besproken.

De commissie komt in de regel 4 keer per jaar bijeen.

De agenda en de achterliggende documenten worden (ca. 10 dagen vóór de vergadering) geplaatst op de website van de gemeente Beekdaelen. Deze zijn te vinden via het tabblad Bestuur en organisatie, vervolgens Vergaderingen en besluiten gemeenteraad (en dan doorklikken naar Agenda’s van alle vergaderingen).

De commissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen: Provincie (voorzitterschap en secretariaat van de commissie), gemeenten Brunssum en Beekdaelen (burgemeester Beekdaelen, betrokken wethouders, enkele raadsleden en burgerleden) en vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie en een vertegenwoordiging van de vliegbasis Teveren/Geilenkirchen.

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en vinden, gelet op de restricties in verband met corona, momenteel op digitale wijze (via het programma MSteams) plaats.

Degenen die als toehoorder aanwezig willen zijn, dienen vooraf via de secretaris van de commissie, de heer Achten (bereikbaar via hjm.achten@prvlimburg.nl) een link aan te vragen zodat zij in de vergadering kunnen inloggen en de vergadering kunnen volgen.

De overige resterende vergaderingen voor 2021 staan gepland voor 23 september en 9 december.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno(Volgend nieuwsbericht) »