Wegwerkzaamheden ‘herinrichting dorpshart Bocholtz’

Eén dag na Pasen is aannemer BLM Wegenbouw in opdracht van gemeente Simpelveld gestart met de wegwerkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart Bocholtz In de eerste fase van het werk is De Pomerio onderhanden genomen. Het werk is zo uitgevoerd dat de nieuwe bewoners van De Pomerio prettig hun intrek kunnen nemen in een woonrijpe omgeving.

Op dit moment legt de aannemer  de laatste hand aan de retentievijver (om hemelwater op te vangen)  op De Pomerio. Naar verwachting zijn de grootschalige graafwerkzaamheden vóór het bouwvakverlof vanaf 6 augustus gereed. Na het bouwvakverlof vanaf 31 augustus worden de voetpaden en bruggetjes rondom de vijver aangelegd.

Aan het Bongerdplein en de Bongaarderweg zijn de medewerkers van BLM bezig om naast het bestaande riool een regenwaterriool aan te leggen. Zowel de oude (bestaande) als ook de nieuwe rioolbuizen zijn fors van formaat. Dit maakt het geheel een ingrijpende inspanning. Gelukkig is er een goede en sportieve verstandhouding met de aanwonenden. De werkzaamheden aan het riool worden ook direct opgevolgd door een team van stratenmakers, zodat iedereen weer bereikbaar is. BLM spant zich in om de bestrating aan het Bongerdplein als ook de bestrating in de Bongaarderweg klaar te hebben vóór aanvang van het bouwverlof.

Opvolgend aan de rioolwerkzaamheden in de Bongaarderweg start BLM vanaf maandag 28 juni met de rioolwerkzaamheden in de Julianastraat. De Julianastraat wordt afgesloten voor autoverkeer. Het doorgaand verkeer op de Julianastraat wordt via een omleidingsroute om het werk geleid. Lokaal verkeer is bekend en vindt op eigen gelegenheid een alternatieve route door het dorp. Voetgangers en fietsers kunnen via het trottoir of een tijdelijk pad van loopschotten het werk passeren.

De buslijn van Arriva kan gedurende de werkzaamheden in de Julianastraat niet passeren. Arriva lijnen 43 – 643 – 650 rijden volgens een alternatieve route. De tijdelijke routes vindt u op de website van BLM Wegenbouw en op de website van Arriva: www.arriva.nl

Tijdens de bouwvakperiode is de Julianastraat gedurende 3 weken toegankelijk. Na de periode van bouwvak wordt de Julianastraat opnieuw afgesloten voor de resterende werkzaamheden aan riool en wegverharding.

Vanaf maandag 12 juli start aannemer BLM met de aanleg van de ‘hellingtuin’ aan de Wilhelminastraat. Het voetpad dat is gelegen tussen de parkeerplaats aan de Wilhelminastraat en het hoger gelegen Gasthof wordt geheel opnieuw ingericht met een toegankelijk voetpad. Vóór de bouwvak wordt grondwerk in orde gemaakt. Er komen keerwanden in de helling te staan, zodat het toekomstig voetpad goed begaanbaar wordt voor alle gebruikers. Op dinsdag 31 augustus start BLM met de werkzaamheden aan de trappartij nabij de kerk. Deze trappartij verbindt de voetgangersroute tussen de Beatrixstraat en de Kerkstraat.

Geef een reactie