Hoofdmenu

Kindcentrum Adelante enorm getroffen door wateroverlast

Door de overstromingen van de Geul is ook het kindcentrum van Adelante zwaar getroffen. Het gaat om de (klinische) kinderrevalidatie, intensieve kindverpleging, dagopvang, therapeutische peutergroep, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

De gebouwen zijn inmiddels samen met medewerkers en vrijwilligers al deels leeggemaakt en bruikbare spullen zijn veilig gesteld. Het drogen van álle ruimtes gaat verder en de (onzichtbare) schade wordt steeds duidelijker. Een uitzonderlijke situatie waarin er op meerdere vlakken werd geïmproviseerd. Zo werd ook het ICT-netwerk getroffen waardoor de communicatie met ouders moeizaam verliep.

Zorg voor de kinderen. De eerste prioriteit ging uit naar de kinderen die waren opgenomen op het moment dat het water kwam. Een deel van hen is (tijdelijk) naar huis gegaan en een deel is geëvacueerd naar de Adelante locatie in Hoensbroek.

Driehonderdtwintig kinderen volgen speciaal onderwijs in Valkenburg. Door deze gebeurtenis konden ze abrupt niet meer naar school en hadden ze geen fijne afsluiting van het schooljaar.

In de afgelopen week is ervoor gezorgd dat de laatstejaars studenten van het basis- en speciaal onderwijs hun eindexamen konden afleggen in het Bonnefanten College in Maastricht.

Er was hoop om na de schoolvakantie de deuren weer te openen maar dat blijkt helaas niet realistisch. Het herstel gaat maanden duren. Alle zorg- en behandelactiviteiten, met uitzondering van de therapeutische peutergroep,  zijn allemaal geregeld op andere locaties van Adelante. Voor de school is Adelante nog op zoek naar tijdelijke huisvesting waar we aan het begin van het schooljaar in kunnen trekken.

Medewerkers van Adelante zetten de schouders onder deze tegenvaller die direct aansluit op alle consequenties van de corona pandemie.

Schade.Afgelopen week hebben we we meer zicht gekregen op de herstelwerkzaamheden die nodig zijn. Zoals het vervangen van vloeren, vervangen van deuren en allerhande materialen en herstel  van muren. Ook zijn er onbruikbare installaties van o.a. het zwembad / verwarming, etc. Duidelijk is geworden dat de schade enorm is, we spreken over een miljoenenschade waarvan nog onduidelijk is wat er wel of niet wordt betaald door verzekeringen en overheid. Inmiddels heeft Adelante daarom zelf een crowdfunding opgestart om geld te verzamelen voor die zaken die niet vergoed worden. De spontane hulp van bedrijven, medewerkers en vrijwilligers is hartverwarmend. Op de site van Adelante zorggroep staat meer informatie over aanmelding en mogelijke steun.

Informatie.Er is een speciaal mailadres aangemaakt waar ouders of organisaties terechtkunnen met vragen: wateroverlasthouthem@adelante-zorggroep.nl

Foto Kindcentrum Adelante