Op de foto Wethouder Leo Jongen (rechts) overhandigt in de foyer van de HUB symbolisch het bedrag van 250 euro aan Herman Vleugels, voorzitter van de Buurtkamer Norbertushof.

De Buurtkamers in Kerkrade krijgen 250 euro van de gemeente Kerkrade om activiteiten in wooncomplexen voor zowel bewoners als ook inwoners van de wijken te organiseren. Op de foto overhandigt wethouder Leo Jongen (rechts) in de foyer van de HUB symbolisch het bedrag van 250 euro aan Herman Vleugels, voorzitter van de Buurtkamer Norbertushof. Op de achtergrond kijken vrijwilligers van diverse Buurtkamers in Kerkrade toe. Het bedrag is bedoeld als stimulans om méér activiteiten in de wooncomplexen te ontplooien en continueren en wordt jaarlijks uitgekeerd.

In de Buurtkamers worden bij een lekkere kop koffie gezellige activiteiten gehouden als knutselen, kienen en kaarten. Ook is er aandacht voor familiaire gebeurtenissen als het overlijden van een partner of bijvoorbeeld een gouden of diamanten huwelijk. Het bestrijden van eenzaamheid is de belangrijkste doelstelling van de Buurtkamers.  Het project is een onderdeel van Vie – Leven in Beweging. Partners zijn Meander Wonen, Impuls en de woningstichtingen Wonen Limburg, Wonen Zuid en HEEMwonen.

Foto Gemeente Kerkrade