Routekaart Heerlen-Noord met focus op meer perspectief voor jeugd

Over 25 jaar moet het niet meer uitmaken of iemand in Heerlen-Noord, Heerlen-Zuid of in een ander gemiddeld stadsdeel in Nederland wordt geboren. Om dat te bereiken heeft de Alliantie Heerlen-Noord een routekaart opgesteld. Deze beschrijft hoe de ambities voor Heerlen-Noord gerealiseerd kunnen worden via een aanpak op de thema’s leren, werken, gezondheid, wonen en veiligheid. De volgende stap is het uitvoeren van de routekaart.

In mei 2022 komt er een burgerconferentie om die uitvoering samen met de inwoners verder invulling te geven. Bekijk hier de routekaart.

Start is gemaakt. Behalve het maken van de routekaart gebeurt er ook al het een en ander. Zo is op een aantal basisscholen de verlengde schooltijd ingevoerd om kinderen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen. Ook is de bovengrondse Vakschool gestart om met praktijkopleidingen mensen naar werk te helpen. Verder is er meer zorg voor jonge kinderen via ‘Kansrijk van Start’, knappen corporaties gericht een aantal woningcomplexen op en wordt er flink ingezet om de veiligheid in de buurt te verbeteren.

We werken nu aan de toekomst van Heerlen-Noord. Maar hoe ziet die er dan uit? Onder meer dat kinderen en jongeren goed en uitdagend onderwijs krijgen in een veilige en gezonde omgeving. Ze brengen meer tijd door op school en daar is onder meer aandacht voor gezond eten, sport en cultuur. Meer mensen, en zeker jongeren, zijn aan het werk en er is minder armoede. Gezinnen, kinderen, jongeren én hun ouders, groeien op in goede gezondheid. Meer inwoners wonen in een leefbare, gezonde en veilige buurt. De woningen zijn van goede kwaliteit met meer groen wat uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. Kinderen en jongeren groeien op in een veilige omgeving. Samen met burgers en inwoners Om daar te komen, is het betrekken van burgers en belanghebbende partijen een wezenlijk onderdeel van de aanpak. Zij zijn tenslotte dé ervaringsdeskundigen, kennen de omgeving het beste en kunnen het verschil maken. De aanpak kan dus alleen slagen met inzet van de inwoners, met samenwerking van de partners en met extra investeringen.

De urgentie van het stedelijk vernieuwingsgebied Heerlen-Noord is groot. De structurele meerjaren Rijksbijdrage voor het programma is hard nodig om echt het verschil te maken. De Alliantie Heerlen-Noord bestaat uit een afvaardiging van de gemeente Heerlen, woningbouwcorporaties, scholen, politie, rijksoverheid, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgverzekeraar, re-integratiebedrijf, het bedrijfsleven en een bank. Nu deze partijen zich samen pakken en de schouders eronder zetten is er een kansrijke aanpak die Heerlen-Noord zo verdient.

Foto Gemeente Heerlen

Geef een reactie