SUPERLOCAL is geen gebruikelijke gebiedsontwikkeling. We hebben niet gewoon de flats afgebroken en nieuwe woningen gebouwd. Nee, zoveel mogelijk materialen uit het gebied worden hergebruikt en toegepast in de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van de openbare ruimte. Hergebruik van het beton is eerst toegepast in een expogebouw, vervolgens in drie proefwoningen en daarna op grotere schaal in nieuwe woningen.

SUPERLOCAL heeft twee Europese subsidies gekregen, namelijk van Urban Innovative Actions en Life. Hiermee kunnen de partners op uitgebreide schaal nieuwe methodes testen, bijvoorbeeld hoe van beton uit de oude flat nieuw bruikbaar beton te maken of hoe het water in het gebied her te gebruiken. Van de lessen die zijn geleerd en nog steeds worden geleerd, kan ‘de wereld’ gebruik maken. We noemen dit ‘Open Source’.

Er is vanuit binnen- en buitenland veel interesse voor SUPERLOCAL. Van ministers, Europese delegaties uit Brussel en gemeenten tot groepen studenten, lobbyisten en professionals op het gebied van bouwen en circulariteit. Dit toont aan hoe bijzonder het project is.

Winnaar The Innovation in Politics Award 2020

Niet alleen de aandacht voor het project toont aan hoe uniek het is, ook de prijzen die zijn gewonnen. Verantwoordelijk wethouder Tim Weijers denkt graag terug aan het moment dat hij vernam dat SUPERLOCAL The Innovation in Politics Award 2020 had gewonnen: “Ik werd gebeld met het goede nieuws en was enorm trots. Op onze stad en op de unieke samenwerking met 12 partners binnen dit prachtige innovatieve project.” Ook won SUPERLOCAL de Nederlandse bouwprijs.

De bewoners van de ‘oude flats’ waren heel hecht, het was een eigen gemeenschap. Dat willen de partijen graag terug zien in het gebied. Daarom zijn oud-bewoners benaderd om terug te keren en moeten de nieuwe bewoners zich willen inzetten voor hun buurt. Er is in de buurt ook een klankbordgroep van omwonenden en sinds kort ook bewoners. Zij zijn nauw betrokken bij de plannen en zijn een vraagbaak voor de buurt.

Samenwerkende partners. SUPERLOCAL-Super Circular Estate is een circulair bouwproject in Bleijerheide, Kerkrade dat in het teken staat van duurzaamheid en bewonersparticipatie. Projectpartners zijn: HEEMwonen, de gemeente Kerkrade, IBA Parkstad, Dusseldorp, bouwbedrijven Jongen, Stadsregio Parkstad Limburg, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hogeschool, Veras, gemeente Landgraaf en gemeente Brunssum.

Meer info is te vinden op de website van SUPERLOCAL

In het SUPERLOCAL-project in Bleijerheide worden zo veel mogelijk materialen van voormalige hoogbouwflats gebruikt voor de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van de openbare ruimte. Er komen 130 nieuwe betaalbare huurwoningen, een gemeenschappelijke ruimte voor bewoners en omwonenden en een waterkringloop die regenwater opvangt en zuivert. SUPERLOCAL is een circulair bouwproject dat in het teken van duurzaamheid en bewonersparticipatie staat. Twaalf partijen werken samen: gemeente Kerkrade, HEEMwonen, WBL, WML, Veras, gemeente Brunssum, gemeente Landgraaf, Zuyd Hogeschool, Bouwbedrijven Jongen, Dusseldorp sloop en infra en de stadsregio Parkstad Limburg.
Banner met logos partners SUPERLOCAL

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno