Het ministerie van Defensie zet op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport medisch geschoolde militairen in ter ondersteuning van zorgprocessen en planning, logistiek  en spreiding van patiënten in de regio Limburg. De hulp is meer dan welkom.

Limburg heeft bijzonder hoge besmettingscijfers met een enorme druk op de gezondheidszorgvoorzieningen tot gevolg. Die druk wordt al weken gevoeld en neemt alleen maar toe. Extra druk verhogend is het hoge ziekteverzuim in alle zorginstellingen. Inmiddels heeft dat er toe geleid dat veel zorg afgeschaald is en alleen urgente en acute zorg geleverd kan worden. Andere bronnen om voldoende geëquipeerd personeel in te zetten zijn inmiddels opgedroogd. De medisch geschoolde militairen zijn vanaf maandag 6 december ingezet. Met de inzet kan meer acute zorg geleverd worden om de huidige coronagolf het hoofd te bieden.

In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is afgesproken waar de militairen worden ingezet:  Zuyderland (8), VieCuri MC Venlo (25) en het Regionaal Centrum Patiënten Spreiding bij het Maastricht UMC+ (1). Met deze verdeling kan maximale uitbreiding van extra bedden worden bereikt.

“De IC-capaciteit moet in Nederland weer worden opgehoogd. Voor Limburg betekent dat 11 extra IC-bedden. Daarnaast moet het aantal bedden op de verpleegafdelingen worden uitgebreid om alle patiënten zorg te kunnen bieden. De druk op alle gezondheidszorgvoorzieningen in Limburg blijft ongekend hoog. We zijn al wekenlang maximaal aan het presteren dus alle hulp is op dit moment nodig. We zijn dan ook heel erg blij met de hulp van Defensie in de regio”, aldus Helen Mertens voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

Bij VieCuri Medisch Centrum in Venlo is de inzet van militair personeel vooral gericht op inzet op de  COVID-afdelingen. Bestuursvoorzitter IJsbrand Schouten: “Al weken zitten we in de situatie dat onze overbelaste medewerkers worden geconfronteerd met een enorme en niet aflatende toestroom aan COVID-patiënten. De extra handen van Defensie zorgen ervoor dat we de COVID-zorg, vooral in de kliniek, kunnen opschalen  De concrete inzet en  uitvoering hiervan is vanaf vandaag in volle gang.”

Wideke Nijdam, lid Raad van Bestuur Zuyderland, is blij met de extra inzet van de militairen: “Bij Zuyderland gaat het om inzet voor ondersteuning in het ziekenhuis en in onze zorgcentra. Door deze extra inzet blijft de capaciteit gelijk of kunnen we deze mogelijk ophogen. Nadrukkelijk is dat dus ook in de care. We verlichten hiermee het werk van onze medewerkers en op verschillende plekken in de regio kunnen we daardoor meer en gepaste  zorg geven aan de COVID-patiënten.”

 

Geef een reactie