Rondslingerend afval is slecht voor het milieu. Daarnaast is het erg storend voor de omgeving. Want losliggend afval zorgt voor stank, ongedierte en zwerfafval. Het gaat maar om een klein aantal mensen dat hun afval niet op de juiste manier aanbiedt. Maar helaas heeft vaak wel de hele buurt hier last van.

Om het afvalprobleem aan te pakken, zet de gemeente vanaf februari als proef twee extra BOA’s in die zich uitsluitend zullen bezighouden met het controleren op afvaldumpingen en illegale bijplaatsingen. Zij zullen gericht controleren op plekken waar vaker afval verkeerd wordt aangeboden en deze plekken extra in de gaten houden. Mensen die afval verkeerd aanbieden, worden aangesproken op de consequenties hiervan. Bij een nieuwe overtreding zal een boete worden gegeven.
De proef duurt drie maanden. Na die tijd wordt bekeken of deze maatregel effectief is bij het terugdringen van het dumpen en bijplaatsen van afval.

Melden. Ziet u afval liggen op een plek waar dat niet hoort? Dan vragen wij u dat te melden. Dit kan via de gratis BuitenBeter appde Milieu App van Rd-4 of via een Melding Woon- en Leefomgeving op onze website of telefonisch via 14 045. Als er op een bepaalde plek vaak wordt gedumpt, kunt u dat ook aan ons doorgeven. De BOA’s nemen die plek dan regelmatig mee in hun ronde.

Het is vaak een kleine moeite om het afval op de juiste manier aan te bieden en de buurt netjes te houden. Is de verzamelcontainer in de wijk vol of kapot? Zet het afval dan niet naast de containers, maar gooi het in een andere container voor hetzelfde afval. Of neem het weer mee.
Melding maken van een volle container of een storing kan via de gratis BuitenBeter app of via een Melding Woon- en Leefomgeving op onze website

Veel afval kunt u ook gratis naar het milieupark brengen, kijk hiervoor op de website van Rd-4

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno