Vertraging betaling tegemoetkoming energiekosten voor inwoners met laag inkomen

De energieprijzen zijn in de afgelopen maanden fors gestegen. Door de hoge energieprijzen komen vooral de laagste inkomens in de problemen. Eind vorig jaar heeft het ministerie van Sociale Zaken bekend gemaakt dat de Rijksoverheid wil helpen bij het betalen van de energiekosten in 2022. Hiervoor krijgen inwoners met een laag inkomen ongeveer 200 euro.

Mensen die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering ontvangen, krijgen dit bedrag automatisch van de gemeenten. Andere inwoners met een laag inkomen, zoals bijvoorbeeld werkenden met een laag inkomen of een AOW zonder aanvullend pensioen, kunnen een aanvraag bij ISDBOL indienen. Datzelfde geldt ook voor zelfstandigen met een laag inkomen.

Het Rijk heeft aangegeven dat deze tegemoetkoming van 200 euro in het 1e kwartaal van 2022 door de gemeenten kan worden uitbetaald. Maar voor die uitbetaling moet het Rijk regels vaststellen. Die regels ontvangen we echter pas eind februari of begin maart. Aanvragen zijn dan in de loop van maart 2022 mogelijk. Hierdoor kunnen we deze tegemoetkoming op zijn vroegst in maart of misschien zelfs pas in april uitbetalen. Wethouder Christian Wilbach: ‘Een snelle uitbetaling is juist belangrijk voor deze groep inwoners. Wij staan klaar om te handelen, zodra we weten welke regels het zijn.’

Zodra meer bekend is, vindt u daarover informatie op onze website, sociale media en in onze e-mail nieuwsbrief. De tegemoetkoming voor de laagste inkomens komt bovenop de verlaging van de belasting op energie door de Rijksoverheid. Voor deze verlaging komt ieder huishouden in aanmerking.

Heeft u financiële problemen of vragen, kijk dan op op onze webpagina voor hulp en informatie.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie