Samenwonen op proef voor Heerlense bijstandsgerechtigden

Heerlenaren in de bijstand mogen vanaf 1 april 2022 maximaal een half jaar samenwonen op proef, zonder dat het invloed heeft op hun uitkering. Dit besluit betekent financiële duidelijkheid voor de bijstandsgerechtigde als hij of zij gaat samenwonen. Voor de gemeente heeft het als voordeel dat er minder administratieve lasten en financiële kosten mee gemoeid zijn. Ook verkleint deze maatregel het risico op fraude.

Mensen in de bijstand die gaan samenwonen met iemand met een inkomen of spaargeld, verliezen nu nog hun bijstandsuitkering. Hierdoor ontstaat financiële afhankelijkheid van de nieuwe partner. Dat betekent dat mensen in de bijstand niet kunnen verkennen of samenwonen voor hen werkt, omdat dit direct gevolgen heeft voor hun uitkering. Inwoners in de bijstand zijn derhalve huiverig om te gaan samenwonen uit angst voor wat dat doet met hun financiële situatie. Daarom voert Heerlen samenwonen op proef in. Daarnaast levert deze maatregel voor de gemeente een financiële besparing op en is er minder tijd gemoeid met dossieronderzoek.

Mensen in de bijstand kunnen onder bepaalde voorwaarden een halfjaar samenwonen met behoud van hun uitkering. Dat schept duidelijkheid, want mensen hoeven zich niet meer af te vragen wanneer er sprake is van samenwonen en de gemeente hoeft hier geen onderzoek meer naar te doen.

De belangrijkste voorwaarde voor een kennismakingsperiode is dat beide partners, na toestemming door de gemeente, tijdens die zes maanden hun eigen woning aanhouden. Daarnaast mogen ze niet eerder met elkaar hebben samengewoond, geen voorbereidingen hebben getroffen voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap, niet bij hun ouders wonen, niet met elkaar getrouwd zijn geweest, niet samen een of meerdere kinderen hebben en geen samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap hebben (gehad).

De proef gaat in op 1 april 2022 en wordt na een jaar geëvalueerd.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie