Rome-programma voor bezoekers van heiligverklaring Titus Brandsma   

De Nederlandse karmeliet Titus Brandsma wordt op zondag 15 mei heilig verklaard. Dat heeft Paus Franciscus vandaag, vrijdag 4 maart, officieel bekend gemaakt in aanwezigheid van het kardinalencollege. Het is voor het eerst sinds 2007 dat er een Nederlander heilig wordt verklaard. De heiligverklaring is 80 jaar na zijn martelaarsdood in het kamp Dachau tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op initiatief van de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Groningen-Leeuwarden biedt bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim een reis naar Rome aan voor iedereen die de heiligverklaring  wil bijwonen.   

 

Belangstellenden uit heel Nederland  kunnen de heiligverklaring bijwonen. Er wordt een vierdaagse-vliegreis naar Rome aangeboden van vrijdag 13 mei tot en met maandag 16 mei. Aan de voorbereiding van het programma is al geruime tijd gewerkt. Pater Titus Brandsma wordt samen met nog enkele anderen door paus Franciscus heilig verklaard tijdens de eucharistieviering van zondag 15 mei in de Sint-Pietersbasiliek of op het Sint-Pietersplein.

Namens de Nederlandse bisschoppen zullen in ieder geval kardinaal Wim Eijk (aartsbisdom Utrecht), bisschop Gerard de Korte (’s-Hertogenbosch) en bisschop Ron van den Hout (Groningen-Leeuwarden) deelnemen. Ook belangstellenden uit andere bisdommen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. Op zaterdag 14 mei is er voor deelnemers aan de reis een internationale vigilieviering in Rome gewijd aan Titus Brandsma.

Op zeer korte termijn wordt meer duidelijk over het programma en de kosten van dit Rome-programma. Geïnteresseerden die graag op de hoogte blijven kunnen zich voor meer informatie aanmelden via info@huisvoordepelgrim.nlTitus Brandsma liet op veel plaatsen in Nederland  zijn sporen na. Veel kerken/kapellen, scholen, parochies en instellingen dragen zijn naam. Hopelijk kunnen we met een grote groep Nederlanders  de heiligverklaring bijwonen.

Titus Brandsma werd in 1881 in Oegeklooster bij Bolsward geboren. Hij trad in bij de Karmelieten en werd bekend als katholiek onderwijsman, journalist, pleitbezorger van het Fries en hoogleraar Filosofie en Mystiek aan de pas opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen. Al  vroeg in de jaren ’30 was hij openlijk kritisch over het opkomende Duitse nationaalsocialisme en Jodenvervolgingen.

Als bisschoppelijk adviseur voor de katholieke media keerde hij zich tijdens de Tweede Wereldoorlog principieel tegen de inbreuk op persvrijheid door het Nazibewind.

Een openlijke verzetsactie, met steun van de R.-k. Kerk, leidde op 19 januari 1942 tot zijn arrestatie door de Duitse bezetter en gevangenschap in het concentratiekamp Dachau. Daar kwam hij op 26 juli 1942 om het leven. Vanwege zijn heldhaftig optreden, diepmenselijke bewogenheid  en marteldood verklaarde paus Johannes Paulus II hem in 1985 zalig. Paus Franciscus erkende op 25 november 2021 een medisch wonder op voorspraak van Titus Brandsma, waarmee de weg naar heiligverklaring vrij was.

Neem voor meer informatie contact op met Matheu Bemelmans 06 – 21503933 of m.bemelmans@huisvoordepelgrim.nl 

 

 

Geef een reactie