Nieuws over opvang vluchtelingen Oekraïne

Heeft u al vluchtelingen in huis? Meld dit bij de gemeente. Particulieren die vluchtelingen opvangen, worden opgeroepen zich te melden bij de gemeente. Vaak komen de vluchtelingen direct in huis en loopt dit niet via de veiligheidsregio. De gemeente verzorgt de registratie en biedt de noodzakelijke ondersteuning. Registreren kan via e-mailadres: vestigingen@kerkrade.nl

De afspraken vanuit de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg werkt samen met de 16 gemeenten aan een regionale, gecoördineerde opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenten zorgen voor opvanglocaties, de veiligheidsregio zorgt voor het matchen van vraag en aanbod.

Op dit moment zijn er 2 locaties ingericht voor de eerste opvang van vluchtelingen, het MECC en sporthal Glanerbrook. Hier kunnen de vluchtelingen één of enkele nachten blijven. Vanuit deze doorstroomlocaties gaan zij naar een opvang voor de langere termijn. Dit wordt gecoördineerd door de veiligheidsregio. In Kerkrade hebben wij nu 1 opvanglocatie open, namelijk Abdijhotel Rolduc. Aan nieuwe opvanglocaties wordt gewerkt.

Website Veiligheidsregio: www.vrzl.nl/vluchtelingen-oekraine

Heeft u vragen? Mail naar: steunoekraine@kerkrade.nl

Foto Web gemeente Kerkrade

 

Geef een reactie