Opening eerste Nederlandstalige Taaldorp

1

Op 22 april a.s. wordt in Brunssum het eerste Nederlandse Taaldorp van ons land geopend. De leerlingen van de Internationale schakelklas in Brunssum gaan op deze dag oefenen met de Nederlandse taal in een nagebootst dorp.

 De leerlingen gaan aan de slag met nagespeelde, maar reële, taalsituaties. In totaal zullen zo’n 180 leerlingen en 40 taalvrijwilligers aan het project deelnemen. Het dorp wordt die dag feestelijk geopend door Servie L’Espoir, wethouder onderwijs van de Gemeente Brunssum.

Internationale schakelklas en SCHUNCK. De Internationale schakelklas (ISK) is een school voor anderstalige leerlingen (12-18 jaar). Deze bereidt hen voor op de instroom in het Nederlandse onderwijssysteem. “Het fysieke Taaldorp is ontstaan vanuit de behoefte om het onderwijs van spreek- en gespreksvaardigheid op onze school naar een hoger plan te tillen. Daarnaast willen we ook burgerschapsvorming steviger op de kaart zetten.” Voor de totstandkoming van het project is er een samenwerking gezocht met culturele instelling SCHUNCK. Deze samenwerking zorgt voor een samensmelting tussen twee manieren van kijken naar taal: de taal als functioneel communicatiemiddel enerzijds en de taal als creatieve en culturele uiting anderzijds. Hiermee vormt de verbinding tussen taal, kunst en cultuur de basis voor dit project.

Het fenomeen Taaldorp is niet nieuw voor het voortgezet onderwijs. Op veel scholen in Nederland worden deze Taaldorpen al georganiseerd, en hebben zij hun nut al bewezen. In die gevallen gaat het om moderne vreemde talen die daar onderwezen worden, zoals Duits, Engels en Frans. Een Taaldorp voor de Nederlandse taal, met een afspiegeling van de Nederlandse cultuur, bestaat daarentegen nog niet. Dit Taaldorp zal worden bewoond door enthousiaste taalvrijwilligers en docenten van de ISK. Door het binnenhalen van deze moedertaalsprekers zijn de oefeningen niet alleen realistischer, maar geven ze de leerlingen ook een unieke kans om hun gespreksvaardigheid te oefenen.

Het Taaldorp dat door de ISK en SCHUNCK is ontwikkeld, fungeert als pilotproject. Daarna zal het project verfijnd en uitgebreid worden zodat het Taaldorp later ter beschikking staat voor diverse scholen en instellingen uit onze regio.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie