Nu het weer warmer wordt, openen diverse speeltuinen hun deuren. Zo ook speeltuin Prickbos. Zoals ieder jaar wordt het speeltuinseizoen officieel geopend op de zaterdag voor Pasen. Dit was de vorige week zaterdag 16 april om 13:00 uur.

Het leegstaande buurthuis ‘D’r Prick’ aan de Pricksteenweg 1a is overgenomen door de Stichting Speeltuin Prickbos. Op dit moment wordt het gebouw opgeknapt zodat het voor de komende herfst / winter gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld binnen activiteiten.

Door het lege buurthuis te gebruiken als speeltuingebouw wordt de openbare ruimte op D’r Prick leefbaarder en veiliger. De gemeente heeft verschillende keren overlegd met een vertegenwoordiging van omwonenden. Zij adviseerden toen om het leegstaande buurthuis weer in gebruik te nemen.

Meer controle en toezicht bij het speeltuingebouw. Door het gebouw op te knappen en weer te gebruiken, is er meer toezicht op deze locatie. Ook is een stuk van de openbare ruimte, waar het gebouw op staat, toegevoegd aan de speeltuin. Dit geldt ook voor de skatebaan. Daarnaast is er een hek rond het gebouw geplaatst. Hiermee wordt vandalisme tegengegaan en kunnen mensen die er niet thuishoren niet bij het gebouw komen.

Burgemeester Dassen en wethouder Bejas waren zaterdag aanwezig bij de overdracht van het speeltuingebouw. Wethouder Bejas (Wijkwethouder Oost): “Ik ben blij dat ik dit als vertrekkende wijkwethouder heb kunnen realiseren. Door het plaatsen van het hek worden het speeltuingebouw en de skatebaan aan de speeltuin toegevoegd. Doordat het hek bij de skatebaan ’s avonds wordt afgesloten, is er een grotere sociale controle en minder overlast”.

Foto Gemeente Kerkrade