Koninklijke onderscheidingen voor 14 Brunssumers

1

Bij gelegenheid van Koningsdag 2022 ontvingen 14 inwoners van Brunssum een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Wilma van der Rijt. 13 Gedecoreerden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, één gedecoreerde werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De volgende personen (in alfabetische volgorde) zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

R. (Rense) Boersma (56 jaar)

De heer Rense Boersma is sinds 2002 werkzaam als vertegenwoordiger in de ondernemingsraad, eerst bij DSM Industrial Services, en vanaf 2006 als OR-voorzitter van Intertek Polychemlab. Sinds 1997 is hij tevens actief als kaderlid Industrie voor de FNV. Verder heeft de heer Boersma zich in de afgelopen 10 jaar ingezet voor het reanimatie-netwerk Hartslag Nu, als deelnemer maar ook als ambassadeur.

M.J.B. (Maurice) Daemen (56 jaar)

De heer Maurice Daemen was 20 jaar (1999-2019) voorzitter van het wijkteam Centrum. Voor het Worldfestival Parade is hij sinds 2012 als vrijwilliger actief, met name in de werkgroep Facilitaire Zaken. Voor de ondernemersvereniging Business in Brunssum is hij sinds 2014 bestuurslid (secretaris) en voorzitter van de marketingcommissie. Tevens is hij vanaf 2005 betrokken bij de organisatie van de kinderkledingbeurs.

Mw. P. (Petra) Eijkhout (58 jaar)

Mevrouw Petra Eijkhout is 40 jaar lid geweest van EHBO-vereniging, afdeling Kralingseveer (Zuid-Holland). Sinds 1991 was ze actief als kaderlid en instructeur. Al die jaren was zij een drijvende kracht achter de inzet en het opleiden van vrijwilligers bij evenementen in Capelle a/d IJssel, de wijk Kralingseveer en in de rest van Rotterdam. Ze gaf de opleiding en herhaling EHBO, alsmede reanimatie- en AED-cursussen. Sinds 2005 was ze bestuurslid en voorzitter van de afdeling. Mevrouw Eijkhout verhuisde in 2021 van Capelle a/d IJssel naar Brunssum.

A.G. (Arno) de Haas (71 jaar)

De heer Arno de Haas trad in 2008 toe tot de gemeenteraad van Brunssum. Hij bleef ruim 10 jaar deel uitmaken van de VVD-fractie binnen de raad, tot maart 2018. In december 2019 keerde hij terug als raadslid voor de VVD. In maart 2022 nam hij afscheid als raadslid. Tevens maakte de heer De Haas gedurende de genoemde periodes deel uit van diverse raadscommissies en werkgroepen, waaronder de werkgroep Wmo, de commissies Ruimte & Techniek en Burgerzaken, en de Werkgeverscommissie. Hij was gedurende een aantal jaren fractievoorzitter en plv. voorzitter van de gemeenteraad.

R. (Roelof) Houkes (65 jaar)

De heer Roelof Houkes trad in maart 2010 toe tot de gemeenteraad van Brunssum. Hij zit namens de fractie BBB/Lijst Palmen in de raad. Tevens was hij gedurende een aantal raadsperiodes lid van de Raadscommissie Middelen.

H.J. (Hugo) Janssen (53 jaar)

De heer Hugo Janssen is vanaf 1977 lid van Schutterij Sint Gregorius de Grote Brunssum. In 2015 werd hij voorzitter van de schutterij. 15 jaar lang (1990-2005) was hij Hoofd Brandwacht bij de vrijwillige brandweer van Brunssum. In 2005 werd hij lid van C.V. De Kirkstroatnarren en sinds 2010 is hij voorzitter van deze carnavalsvereniging. In 2015 was de heer Janssen mede-oprichter van het carnavalsevenement Koning Carnaval. De heer Janssen was in de periode 2006-2010 lid van de gemeenteraad van Brunssum, voor de Lijst Borger. Sinds 2010 is hij in dezelfde gemeente werkzaam als wethouder.

Mw. A.P. (Annie) Janssen-Harmse (63 jaar)

Mevrouw Annie Janssen-Harmse is al bijna 40 jaar vrijwilligster bij verschillende verenigingen in Brunssum en heeft daarbij diverse bestuursfuncties bekleed. Zo is zij sinds 1983 bestuurslid van kegelklup KC ’t Kegelke waarvan ruim 10 jaar als voorzitter. Verder zit zij 23 jaar in het bestuur van CV De Streupers, waarvan 12 jaar als secretaris, en zit ze sinds 2013 in het bestuur van de politieke partij Progressief Akkoord Brunssum als secretaris. Sinds 1987 is zij mede-organisator van het 2-jaarlijkse Ringoven Straatfeest. Ook was ze 15 jaar lang (1983-1998) scoutingleidster bij Scouting St Vincentius.

W.F.J. (Wim) Meesen (70 jaar)

De heer Wim Meesen is sinds 2007 vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. Hij staat slachtoffers bij van woninginbraak, verkeersongevallen, maar ook familie van coronapatiënten op de IC’s. In 2012 werd hij lid van mannenkoor RMK 1921. In de periode 2015-2019 vervulde hij de functie van bestuurssecretaris. Ook is de heer Meesen voor deze vereniging vrijwilliger tijdens de kienavonden en van de Ziekendienst, waarbij hij leden en hun partners bezoekt bij ziekte.

W.M.M. (Wil) Palmen (64 jaar)

De heer Wil Palmen richtte in 1981 het jongerenkoor Jokola op. Naast zijn vele activiteiten voor dit koor was hij tot tweemaal toe voorzitter, van 1981 tot 1987 en van 2008 tot 2013. De heer Palmen was tevens 7 jaar lang, van 2003 tot 2010, voorzitter van de jeugdafdeling van voetbalvereniging SV Langeberg. Tevens vervulde hij diverse (bestuurs)functies voor het Brunssums Mannenkoor. Hij is sinds 1984 lid van dit koor. Tenslotte is de heer Palmen in 2022 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Naast zijn werk als leerkracht organiseerde en begeleidde hij vele naschoolse activiteiten, zoals voetbaltoernooien en zomerkampen.

L.J.H. (Lefty) Snackers (56 jaar)

De heer Lefty Snackers is sinds 1995 actief voor de landelijke Vereniging Oud Mariniers (VOMARNS). Naast zijn activiteiten voor deze vereniging bekleedt hij sinds 2003 bestuursfuncties bij Stichting Fonds Oud Mariniers Oostelijk Zuid-Limburg e.o. Sinds 1999 is hij bestuursadviseur-raadgever bij de Interallied Military Organisation Sphinx (IMOS)/La Rosé Blanche Néerlandaise (LRBN) en is hij tevens initiator en organisator van diverse activiteiten voor deze organisaties. Van 1996 tot 2002 was de heer Snackers voorzitter van de regionale Atletiek Vereniging Oranje Nassau (AVON) te Heerlen. Verder is hij sinds 2006 gemeenteraadslid voor de politieke partij BBB/Lijst Palmen. Ook collecteerde hij in de afgelopen 13 jaar voor het Reumafonds en de Stichting gehandicapte kind. Sinds 2014 is hij lid van de landelijke adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Mw. H.P. (Riky) Verboeket-Raaijmakers (67 jaar)

Mevrouw Riky Verboeket is sinds 1998 actief als vrijwilligster voor Jeugdorkest Stad Brunssum (de jeugdafdeling van Harmonie Orkest Concordia). Voor deze vereniging vervult zij bestuurstaken, naast de coördinatie en uitvoering van diverse activiteiten. Sinds 2006 verricht mevrouw Verboeket ook vrijwilligerswerkzaamheden voor IVM ’t Trepke, een stichting die zich inzet voor de integratie van mindervaliden. Naast haar werk als secretaris organiseert ze diverse activiteiten voor deze stichting. Tevens zet mevrouw Verboeket zich in voor andere organisaties, zoals KiKa, het nationale Longfonds, de Nederlandse Hartstichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Mw. I. Th. (Ida) van Wees (78 jaar)

Van 1997 tot 2010 werkte mevrouw Van Wees als vrijwilliger bij voetbalvereniging BVC 28. Tot de werkzaamheden behoorden kantinebeheer en het organiseren van vele activiteiten, waaronder sponsoracties. Ook is ze vanaf 2017 vrijwilliger bij Cultura Nova. Daarnaast behoorde ze in 2019 tot de eerste vrijwilligers bij Caritas045, waar wekelijks 700 maaltijden worden verzorgd voor mensen in een sociaal of financieel isolement. Mevrouw Van Wees was ook een tijdlang vrijwilliger bij dagactiviteiten in zorgcentra St. Anna en St. Tobias. Later werd dit omgezet in een vaste baan.

A. (Arie) de Zeeuw (60 jaar)

De heer De Zeeuw was van 1992 tot 2000 voorzitter van Fanfare St. Joseph Broekhem. Van 1993 tot 2011 vervulde hij diverse vrijwilligersfuncties bij hockeyvereniging VHV Sjinborn, waaronder trainer, coach en scheidsrechter. In 2011 stapte hij over naar Hockey Club Nuth, waar hij 6 jaar lang, tot 2017 voorzitter was. Sinds 2019 is hij bestuurslid bij Tennisclub Oirsbeek. In 2019 richtte hij tevens de Stichting Jack Aldewereld op. Als voorzitter van deze stichting beijvert de heer De Zeeuw zich om de Joodse onderduikhistorie van Brunssum te ontsluiten, onder meer als lesproject op scholen.

De volgende persoon is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

J.M.L. (Jan) Ulaga (78 jaar)

De heer Ulaga vervulde van 1981 tot 2015 diverse bestuursfuncties op landelijk niveau voor de vakbond FNV Bouw. Voor de FNV was hij daarnaast in vele andere functies actief, waaronder penningmeester van de rayoncommissie van Rayon 42, lid van de landelijke Vakgroepsraad Meubel en Houtindustrie, en secretaris van de regionale Vakgroepsraad Meubel en Hout. Ook was hij lid van de ledenraad pensioenfonds Meubelindustrie en secretaris/penningmeester van de Regionale OpleidingsCommissie Bouw. Sinds 2015 is hij bestuurslid voor Lokaal FNV Parkstad.

Van 1988 tot 2005 was de heer Ulaga voorzitter van de Ondernemingsraad van Licom NV. Voor de ouderenbond ANBO, afdeling Brunssum, zat hij ruim 10 jaar lang (2005-2016) als penningmeester in het bestuur en hielp leden met de belastingaangifte. Voor leden van de ANGO vervulde hij dezelfde belastingservice (2009-2016) en hetzelfde doet hij nu voor leden van de KBO (sinds 2015). De heer Ulaga was 10 jaar lang (2006-2016) voorzitter van de Cliëntenraad WWB. Sinds 2007 is hij lid van de SMO-raad Brunssum. Tevens is hij sinds 2006 vrijwilliger bij het CMWW op het gebied van schuldhulpverlening, belastingzaken en sociale zaken.

Foto Gemeente Brunssum

Geef een reactie