Café Mondiaal, 76ste aflevering Donderdag 12 mei ‘Onze democratie moet beschermd worden’.

 Aanvang 19.30 uur. Café Pelt,

Pancratiusplein 48, 6411 JZ Heerlen-centrum.

“Niemand beweert dat democratie perfect of alwetend is. Inderdaad, er wordt gezegd dat democratie de slechtste regeringsvorm is, met uitzondering van al die andere vormen die van tijd tot tijd zijn uitgeprobeerd.” Aldus Winston Churchill op 11 november 1947 in het Britse Lagerhuis.

Er zijn ‘democratieën’ in vele verschijningsvormen. We gaan er nu gemakshalve vanuit dat een goed functionerende democratie vredelievend is en de Mensenrechten respecteert; dat er regelmatig en op alle overheidsniveaus vrije verkiezingen zijn, dat er onafhankelijke rechtspraak is en persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en het recht van demonstratie. Maar ook dat we samen leven en met elkaar rekening houden. En minstens zo belangrijk: dat de democratie zijn eigen (overheids)fouten herstelt.

In de periode waarin we onze nationale feestdag ‘Bevrijdingsdag’ vieren, staan vrede en vrijheid centraal. Lang leken vrede en vrijheid in onze streken vanzelfsprekend, maar recent beseffen we allemaal dat dit niet zo is. Natuurlijk is de oorlog in Oekraïne een afschrikwekkend voorbeeld van hoe kwetsbaar vrede en vrijheid zijn. En is de democratische samenleving van het Rusland van Vladimir Poetin inmiddels volledig ontspoord. Maar ook onze vrede, onze vrijheid en onze democratie zullen bewaakt en beschermd moeten worden.

Er zijn in onze samenleving, maar ook in verschillende Europese landen (Polen, Hongarije) duidelijke tendensen waarneembaar die onze samenleving willen ondermijnen. Denk aan de diverse rechts-extremistische groeperingen en partijen die het wantrouwen en de onvrede voeden. Maar die met nog ergere oplossingen komen. Zo worden regelmatig de grondwaarden vrijheid van meningsuiting en demonstratie onder valse voorwendselen gebruikt. Algemene media worden als onbetrouwbaar afgeschilderd (in Duitsland ‘die Lügenpresse’ genoemd).

Onze democratie moet dus tegen een stootje kunnen. Maar hoe ontvankelijk zijn burgers voor ondemocratische machten? Of laten we het allemaal maar gebeuren zolang het mensen niet persoonlijk raakt? Kijk daarvoor naar het Nederlandse volk onder de Duitse bezetting. Hoe kan je je verweren of ertegen in verzet gaan? En hoe moeilijk is dat? Waakzaamheid is geboden.

Harrie Winteraeken zal kort ingaan op de risico’s die onze samenleving loopt en daar ook voorbeelden uit andere landen en andere tijden bij noemen. Khe Siang Loo zal daarop aansluiten met een korte inleiding over Sociale Verdediging als geweldvrij alternatief voor militaire verdediging en onder welke voorwaarden (zoals vrijheid, democratie en sociale weerbaarheid) de Sociale Verdediging kan slagen.

Ook wordt bezien hoe je als burger de risico’s voor vrijheid en democratie kan herkennen en hoe je daartegen kan verweren (sociale weerbaarheid), maar ook wat de beperkingen en risico’s hiervan zijn.

Daarop volgt het voor Café Mondiaal kenmerkende gesprek tussen de deelnemers.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie