Hoofdmenu

Coalitieakkoord Samen verder bouwen aan een vitaal en uitdagend Kerkrade!

Foto Gemeente Kerkrade

Op de foto de onderhandelaars van de coalitiepartijen. Staand van links naar rechts: Léon Souren (OPK), John Roland (OK), Huub Wiermans (Burgerbelangen), Alexander Geers (Burgerbelangen), Hans Bosch (PvdA), Wim de Groot (VVD). Zittend van links naar rechts: Jo Paas (OPK), Noud Krasovec (OK), Tim Weijers (Burgerbelangen), René van Drunen (PvdA), Roger Creusen (VVD).

Onder leiding van formateur Tim Weijers zijn Burgerbelangen Kerkrade, OnsKerkrade, PvdA Kerkrade en Ouderenpartij Kerkrade op basis van zeer constructieve onderhandelingen gekomen tot een coalitieakkoord. VVD Kerkrade onderschrijft de inhoud van dit akkoord en heeft dit medeondertekend waardoor
deze partij ook deel uitmaakt van de nieuwe coalitie.

Onder de noemer “Samen verder bouwen aan een vitaal en uitdagend Kerkrade!’’ gaan genoemde partijen in de komende bestuursperiode 2022-2026 samen aan de slag en zal de in de vorige bestuursperiode ingezette koers op hoofdlijnen, maar wel met nieuwe accenten worden voortgezet.

De coalitie wil dat iedereen kan meedoen en niemand aan de kant staat. De gemeente zal blijven opkomen voor de zwaksten en meest kwetsbaren in onze lokale samenleving. Verder start de nieuwe coalitie een woonoffensief dat dient te zorgen voor voldoende woningaanbod voor jong en oud, voor starters en doorstromers. De coalitie zet voorts sterk in op een integraal ouderenbeleid en het samen met jongeren verkennen van mogelijke verdere voorzieningen voor jongeren. Ook zal nog meer dan voorheen worden ingezet op burgerparticipatie, waarbij kansrijke burgerinitiatieven zullen worden gefaciliteerd.
We hebben te maken met de gevolgen van klimaatverandering. De coalitie zal maatregelen treffen om de overlast van deze verandering te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken en zet in op verdere energietransitie.

Tevens is de coalitie van plan om het succesvolle concept van Flexiforum ook toe te passen op het naastgelegen voormalige schoolgebouw Sancta Maria. Het succesvolle gedachtegoed van het programma ‘Vie, leven in beweging’ wil de coalitie ook verankeren in de wijken van de stad. In het beoogde project
‘Kaalheide bruist’ wil de coalitie in nauwe samenwerking met tal van sport- en maatschappelijke organisaties vitaliteitsvoorzieningen en woningbouw realiseren, op het terrein rondom het gemeentelijk sportpark. Daarnaast zal de coalitie in de komende bestuursperiode de hondenbelasting voor de 1e hond afschaffen.

Lees hier meer voor het volledige coalitieakkoord “Samen verder bouwen aan een vitaal en uitdagend Kerkrade!”. Dit coalitieakkoord zal in de aanloop naar de begrotingsbehandeling van november 2022 worden uitgewerkt in een collegeprogramma.

Collegesamenstelling en portefeuilleverdeling De beoogde wethouders zijn Tim Weijers (Burgerbelangen Kerkrade) die tevens locoburgemeester blijft, Jo Schlangen (Burgerbelangen Kerkrade), Alexander Geers (Burgerbelangen Kerkrade), John Roland (Ons Kerkrade), René van Drunen (PvdA Kerkrade) en Jo Paas (Ouderenpartij Kerkrade). De portefeuilleverdeling is terug te vinden in het coalitieakkoord.
Voordracht
Op woensdag 25 mei 2022 zullen de beoogde wethouders door formateur Tim
Weijers voorgedragen worden aan de raad.