Hoofdmenu

Verkenning herinrichting Worm en wateroverlast Rimburgerweg van start

Het waterschap Limburg organiseert op dinsdag 7 juni een bewonersavond over hun plannen voor de herinrichting van de Worm en de wateroverlast in Rimburg.  Deze vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in de Rimburgerhoeve, Rimburgerweg 176 in Landgraaf. U bent van harte uitgenodigd.

Het traject van de Worm vanaf het NATO-depot tot aan de RWZI Rimburg voldoet niet aan de eisen die worden gesteld aan natuurlijke watergangen. Waterschap Limburg wil verkennen of er mogelijkheden zijn om de Worm ook hier te verbeteren. Het waterschap wil hierbij graag rekening houden met de wensen vanuit de omgeving en gebruik maken van de lokale kennis en ervaring met het gebied. Het doel is om het natuurlijke systeem van de beek te herstellen en daarmee te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
Informatie over het project Worm Rimburg vindt u op de website van ‘MetElkaar’ van het Waterschap.

Gelijktijdig wordt er nagedacht over de vraag hoe de kans op wateroverlast aan de Rimburgerweg (Op de Hoven) is te verminderen. In de zomer van 2021 ontstond ook in dit gebied forse wateroverlast door afstromend regenwater. Het waterschap gaat graag in gesprek over de mogelijkheden die er zijn om de kans op wateroverlast in de toekomst te verkleinen.

Tijdens de bewonersavond worden de verschillende mogelijkheden besproken. Deze avond is bedoeld voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden in de herinrichting Worm en/of maatregelen rondom beperken kans op wateroverlast aan de Rimburgerweg (Op de Hoven). Aanmelden voor de bewonersavond Worm Rimburg kan via de website van Waterschap Limburg.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno