Geslaagde Mini Gezondheidsbeurs in Corneliushuis Heerlerheide

 

In de vooraankondiging van de geplande te houden Mini Gezondheidsbeurs 2022 op 1 juni jl. in het Corneliushuis in Heerlerheide werd alvast als thema de volgende zinsnede aangegeven dat de zomer er (bijna) stond aan te komen en het tijd werd om weer iets te gaan vieren. Natuurlijk klopte deze zinsnede natuurlijk wel als zijnde de zomerse gedachtegang van de organisatie omdat de hoop gevestigd was op ook een inspirerende Mini Gezondheidsbeurs. Drie weken voordat, op dinsdag 21 juni, inderdaad de zomer haar intrede zal aankondigen kreeg de organisatie gelijk, want de op dat moment heersende vrij goede weersomstandigheden droegen er zorg voor dat een groot aantal ouderen de moeite hadden genomen om naar het Corneliushuis te gaan. Dat dit hun juiste keuze was geweest mocht overduidelijk blijken. Dus gezond de zomer in werd dan ook alle recht aangedaan.

Niet zo verwonderlijk eigenlijk want de organisatie, o.l.v. Nathalie Kosters (wijkverpleegkundige Meander thuiszorg) en haar team, had zorg gedragen voor een meer als aantrekkelijke preventieactiviteiten. Dat de aanwezigen dit zeer goed konden waarderen lag eigenlijk ook voor de hand. Dit was dan ook af te lezen van hun gezichten. Bijzonder om naar te kijken was ook het valparcours. Hiervoor aanwezig ergotherapie Bram Coenen en Fysiotherapie Heerlen-Noord. Normaal is het grote podium van het Corneliushuis voorbehouden voor optredende orkesten, artiesten etc. Nu konden bereidwillige ouderen, wel of niet ondersteund, voor een keer, als echte “artiesten”, ook op genoemd podium hun vaardigheid tonen. Voor hen waren daartoe dan ook een aantal te nemen “horden” geplaatst. Geen probleem, want ze hadden er reuze zin in. Leuk toch.

Ook werd er deelgenomen aan een heuse quiz, welk een spannend verloop had met, als aantrekkingskracht, zeker het beschikbaar zijn van prijzen. Gelijk de quizprogramma’s op tv deden de deelnemende ouderen, zoals het zo mooi heet: “stinkend hun best” om tot de goede en juiste antwoorden te komen. Gezien de vele positieve reacties was deze quiz zeker een schot in de roos op deze Mini Gezondheidsbeurs.

Natuurlijk waren er diverse informatiestanden opgesteld, zoals Steunpunt voor Mantelzorg, Heerlen beweegt, Wmo, Meander Thuiszorg, dietiste Meandergroep, Zondagsvlees, Project WijkActief, Dr. Spaans, AIOS ouderengeneeskunde, Sociaal Buurtteam (SBT), Case managers dementie, Burgerkracht Limburg, Meander Huishouding en Kous en c.o. Ook hier voor bestond van de zijde van aanwezigen de nodige interesse en werden er heel wat vragen gesteld en uiteraard beantwoord door de standhouders. Er was zelfs ook een gratis proeverij (maaltijden aan Huis). Naar Limburgse gewoonte ontbrak gratis koffie, thee en iets lekkers uiteraard niet.

Kortom, het was weer een geslaagde preventieactiviteit waarvoor een verdiend chapeau voor de organisatie zeker op zijn plaats is en voor herhaling vatbaar is. Naar Nathalie Kösters ons laat weten gaat die herhaling er komen. Want volgend jaar 2023 zal er weer een Mini Gezondheidsbeurs gehouden worden en wel op maandag 5 juni. De bedoeling is om de beurs dan nog groter van aard op te schalen. Dus …..tot volgend jaar zullen we maar zeggen.

Foto’s: Callie Steijaert

 

Geef een reactie