MeanderGroep Zuid-Limburg bekroond met landelijke status Regionaal Expertise Centrum Korsakov

Op woensdag 8 juni kregen elf expertisecentra, waaronder MeanderGroep Zuid-Limburg, van de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (toetsingsorgaan) te horen dat zij voldoen aan de opgestelde kwaliteitseisen om naast het geven van directe zorg en behandeling aan mensen met het syndroom van Korsakov ook hun kennis en kunde hieromtrent te ontwikkelen en te verspreiden en medewerkers van andere verpleeghuizen te adviseren. Meander heeft nu officieel de landelijke status van Regionaal Expertise Centrum Korsakov voor de provincie Limburg. Een fantastische erkenning voor de zorgorganisatie die al ruim 30 jaar een koploperspositie heeft in de regio op zowel het vlak van zorg en behandeling van mensen met het syndroom van Korsakov, als de kennisdeling over dit syndroom. Met het verkrijgen van deze status gaat Meander de samenwerking en kennisdeling met andere organisaties in de provincie verder uitbouwen en daarmee de kwaliteit van zorg in Limburg verbeteren.  

* Het syndroom van Korsakov ontstaat door een ernstig vitamine B1 tekort, meestal door ernstige en langdurige alcoholverslaving in combinatie met slechte voedingsgewoonten. Hierdoor kunnen

bepaalde gedeelten van de hersenen worden aangetast, waardoor iemand geheugen-, inprentings-, en oordeelsstoornissen krijgt. Het gevolg hiervan kan zijn dat mensen op den duur niet meer zelfstandig kunnen wonen.

Foto’s Meander groep zuid Limburg

Geef een reactie