Hoofdmenu

Zomerkamp 2022 Hoogstpersoonlijk – Dag 1

Sommige mensen verbazen zich wel eens over wat wij met en bij Chrisko allemaal doen, maar volgens ons is dat niet zo verbazingwekkend of verwonderlijk als het lijkt. We maken namelijk gebruik van de grootste kracht die er in de wereld is en dat is: ‘samenwerken in de goede Geest!’. Als je een ‘goedlopend’ team hebt met mensen, die allemaal bereid zijn om samen te werken in een en dezelfde Geest en in die Geest van Liefde ook bereid zijn elkaars kleinigheden en zwakheden aan te nemen en te verdragen, dan ben je samen in staat om bergen te verzetten, in de wetenschap dat ieder geeft wat hij in huis heeft.

Zo worden in de juiste spirit krachten gebundeld, omdat iedereen zijn eigen aandeel levert en probeert niet te kijken en te vergelijken met de ander. Het enige dat je daarvoor hoeft te doen, is op jouw plek je eigen puzzelstukje aan te leveren en als iedereen dat doet, vormen al die puzzelstukjes samen een grote puzzel, waarin iedereen past en een eigen plek heeft. Als je daarnaast van het goede uitgaat en niet van het kwade en dus ook van de goede bedoelingen van de ander en ieder vervolgens op zijn eigen plaats, zijn eigen aandeel levert en dat in dienst stelt van het grotere geheel, dan kan het niet anders dan dat er iets goeds uit voortkomt. Met als gevolg dat we samen sterker staan dan alleen en onze krachten worden gebundeld in Gods naam. Concreet: terwijl zeventien personen drie weken in Nepal waren, was in Nederland een hele groep mensen achter de coulissen werkzaam met de voorbereidingen van, bijvoorbeeld, het eten van het kamp. Daarnaast gebeurt er natuurlijk nog heel veel dat niet voor iedereen zichtbaar zal zijn, maar wel essentieel is om alles in goede banen te kunnen leiden. En zodoende is, na onze reis naar Lourdes en de reis naar Nepal, nu ook ons jaarlijks terugkerend zomerkamp een feit!

In alles is zo voorzien en dus zijn we vanmorgen welgemoed, voor degenen die dat wilden, begonnen met een Heilige Eucharistieviering in onze vertrouwde Pancratiuskerk. Deze kerk is voor ons van oudsher de uitvliegbasis van alle activiteiten die we ondernemen. Hier komen we altijd samen en beleven we ons geloof en hier ontvingen we vandaag dan ook opnieuw de zegening, voor een gezegend en vruchtbaar zomerkamp met als thema: “Hoogstpersoonlijk!”. Dit thema vormt de leidraad van het kamp en zal op meerdere verschillende manieren worden uitgepakt tijdens het kamp.

We hopen dat er hier en daar een klein graantje wordt meegepikt door de deelnemers en dat dit te Zijner tijd zal landen in de bodem van hun harten en wie weet misschien zelfs wortel zal schieten. Deken Bouman liet het thema in ieder geval gelijk terugkomen in zijn preek, die paste bij het hoogfeest van vandaag ‘Maria ten Hemelopneming’. Ook in de verhalen van Maria en Jezus gebeurt er namelijk veel ‘hoogstpersoonlijk’. Maria gaat ‘hoogstpersoonlijk’ op bezoek bij haar nicht Elizabeth, die zwanger is. Jezus werd later ‘hoogstpersoonlijk’ naar de aarde gestuurd en daarna ging Maria ‘hoogstpersoonlijk’ mee op weg met Jezus. Tijdens de blije momenten, zoals bij de bruiloft van Kana, maar ook tijdens de verdrietige momenten, wanneer Jezus sterft aan het kruis. Maria blijft altijd aan Zijn zijde staan, ze is er altijd bij en wil er ook voor ons ‘hoogstpersoonlijk’ zijn om voor ons te bidden! Zo vroegen wij aan het einde van de mis ook speciaal aan Maria haar gebed voor een goed kamp.

voor meer Lezen en  foto’s klik op deze link.