Open Monumentendag 2022 op zaterdag 10 september aanstaande in de gemeente Landgraaf.

Bijna twintig jaar organiseert de heemkundevereniging namens en mede ondersteund door de gemeente Landgraaf op elke tweede zaterdag in september de lokale viering van de landelijke Open Monumentendag.

Heemkundevereniging en gemeente Landgraaf kiezen in het voortraject gezamenlijk een lokaal thema, dat van het landelijke thema kan afwijken. Dit jaar is het onderwerp “Straten en en straatnamen in Landgraaf”

In het kader van het 40-jarig bestaan van zowel de gemeente Landgraaf als de Heemkundevereniging Landgraaf heeft de heemkundevereniging gemeend, met een extra subsidie van de gemeente, om na 25 jaar het straatnamenboek te actualiseren (stand per 1 januari 2022) en opnieuw uit te geven.
Het boek verschijnt in het kader van genoemde Open Monumentendag in de serie “Kijk op Landgraaf” als themaboek.

De lokale Open dagactiviteiten vinden op zaterdag 10 september aanstaande plaats van 11:00 tot 16:00 uur in de studiezaal van de heemkundevereniging in het Multifunctioneel Centrum An de Voeegelsjtang aan de gelijknamige straat nr. 12 in Landgraaf en de aangrenzende parochiezaal.
Vanaf 11:00 uur kan men in de parochiezaal zowel de fototentoonstelling “Landgraaf, toe en nu” en een heemkundeboekenmarkt bezoeken. Hier begint om 12:00 uur als opening van de lokale viering de presentatie/uitleg van het straatnamenboek.

Op zaterdag 10 september aanstaande zal het in en rond het MFC An de Voeegelsjtang sowieso gonzen van de activiteiten want behalve de heemkundevereniging presenteren ook andere gebruikers van het MFC zich op die dag aan het publiek.

Namens de organisatoren van de Landgraafse Open Monumentendag 2022 op zaterdag 10 september aanstaande verzoek ik u aan de hand van het persbericht en de overige bijlagen in de komende vier weken voorafgaande aan zaterdag 10 september aanstaande in uw digitale versie en eventueel op uw social media aandacht aan de Open Monumentendag 2022 in Landgraaf in het algemeen en de presentatie van het “Landgraafs Straatnamenboek” in het bijzonder te schenken. Waarvoor bij voorbaat onze dank.

Als bijlagen treft u het tekstbericht aan en een zestal afbeeldingen (waaruit u zelf een keuze kunt maken) aan.
De volgende afbeeldingen zijn bijgesloten:
– het logo van de landelijke Open Monumentendag,
– de hoek Gatestraat-Hereweg in Nieuwenhagen, met slagerij Sijstermans, voor de reconstructie van de Hereweg in de jaren 70,
– de hoek Gatestraat-Hereweg in Nieuwenhagen, actuele situatie,
– de hoek Kerkstraat-Kloosterstraat ter hoogte van de Oude Markt in Ubach over Worms,
– 2 straatnaamborden uit Ubach over Worms: Bovenste Straat (nu Charles Frehenstraat) en de Onderste Straat (nu Grensstraat),
– een logo betreffende de heemkunde-boekenmarkt.

Foto’s Landgraafse Open Monumentendag 2022

Geef een reactie