Wij verwachten dat, na de opwaardering van de top, de trap, de voet van de berg en de ingebruikneming van het lichtkunstwerk, nog meer bezoekers naar de berg komen. Daarom hebben wij gezocht naar een betere en veiligere parkeeroplossing.

De Wilhelminaberg is al jarenlang in trek bij onze inwoners en bezoekers. Vaak komen bezoekers met de auto. Tot voor kort was het aantal parkeerplaatsen ter plaatse beperkt. Na de opwaardering van de top, de trap, de voet van de berg en de ingebruikneming van het lichtkunstwerk verwachten wij dat er nog meer bezoekers naar de berg komen. Daarom hebben wij gezocht naar een betere en veiligere parkeeroplossing.

Gratis parkeren bij SnowWorld (1,5 uur). Wij hebben met SnowWorld Landgraaf afspraken gemaakt over parkeren op het bestaande parkeerterrein van SnowWorld. Gedurende 1,5 uur kunnen bezoekers van het gebied hier gratis hun auto parkeren. Voor bezoekers en sporters die voor de Wilhelminaberg komen is er een nieuwe trap aangelegd. U komt dan van het parkeerterrein direct aan de voet van de Wilhelminaberg.

SnowWorld werkt met kentekenherkenning. Dat betekent dat uw kenteken automatisch wordt gescand bij het naderen van de slagboom. Als u binnen 1,5 uur het parkeerterrein weer verlaat herkent het systeem uw kenteken weer en opent de slagboom. Uw hoeft dus eigenlijk verder niets te doen. Enkele wanneer u de tijdslimiet van 1,5 uur overschrijdt, wordt het dagtarief in rekening gebracht. Dat tarief is € 5,-. Voordat u wegrijdt, moet u dit afrekenen. Op het parkeerterrein staan daarvoor diverse betaalautomaten.

Parkeerverbod Overstehofweg. Tot voor kort kon u langs de Overstehofweg geparkeren in de parkeervakken. Dat vonden wij altijd al een onwenselijke situatie. Echter vanwege het ontbreken van alternatieven was dit lange tijd de enige mogelijkheid. Nu er een alternatief is op het parkeerterrein van SnowWorld, is het verboden om nog langer te parkeren langs de Overstehofweg. De parkeervakken zijn dan ook verwijderd en ter plaatse is een parkeerverbod ingesteld.

Toezicht en handhaving. Helaas constateren wij dat niet iedereen zich aan dit verbod houdt. Om die reden intensiveren wij het toezicht op het parkeerverbod de komende tijd. Wij treden verbaliserend op wanneer wordt geparkeerd in strijd met het parkeerverbod.

wilhelminaberg-publicatie_22-101-g1

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie