In Landgraaf hebben we al langere tijd te maken met ernstige overlast van jeugdigen. Binnen de aanpak jeugdoverlast zijn al veel maatregelen getroffen zoals onder andere cameratoezicht centrum Schaesberg, extra controles door boa’s en politie, en inzet van straatcoaches. Vanaf vrijdag komen daar twee maatregelen bij.

Burgemeester Richard de Boer: ‘Op een aantal plekken in onze gemeente loopt het echt de spuigaten uit. Genoeg is genoeg. We hebben al fors ingezet om de overlast te beperken, maar er komen nog twee extra maatregelen bij. Dat zijn: 6 aangewezen gebieden voor verblijfsontzegging en een samenscholingsverbod voor 3 gebieden. Dit is een forse stap die we zetten in de aanpak van de jeugdoverlast.’

Aangewezen gebieden voor verblijfsontzegging

Dat houdt in dat een zestal gebieden is aangewezen waarbinnen overlastgevende personen kunnen worden weggestuurd. Komen zij daarna in dit gebied terug en veroorzaken ze opnieuw overlast, dan kunnen zij een gebiedsverbod krijgen. Dit verbod is voor een bepaalde tijdsduur. De duur van het verbod hangt af van de zwaarte van de overtreding. De wijze waarop we deze maatregel toepassen, ligt vast in beleidsregels. Zie Beleidsregels verblijfsontzeggingen Landgraaf 2022 op overheid.nl(externe link)

Voor meer lezen: https://www.landgraaf.nl/verzwaring-van-de-aanpak-jeugdoverlast

Geef een reactie