Vincent Goulmy benoemd tot pastoor van heel Brunssum

 

Pastoor Vincent Goulmy is met ingang van 1 oktober benoemd tot pastoor van de parochies H. Gregorius de Grote en H. Jozef in Brunssum. Hij volgt oud-deken Piet Delahaye op, die een stap terug doet. Dat is dit weekeinde in de betreffende parochies bekendgemaakt.

Goulmy (60) is al geruime tijd pastoor van de zes andere parochies in Brunssum. Deze gaan nu samen met de parochies van de H. Gregorius en H. Jozef een gezamenlijke parochiefederatie voor heel Brunssum vormen. Goulmy is ook vicaris voor missiezaken van het bisdom Roermond en nationaal directeur Missio/Pauselijke Missiewerken. Deze functies blijft hij naast zijn werk in Brunssum behouden.

Oud-deken Piet Delahaye (72) heeft met ingang van 1 oktober eervol ontslag gekregen als pastoor van de twee bovengenoemde parochies. Hij was sinds 1984 pastoor van de Jozefparochie. In 1997 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de H. Gregoriusparochie en tot deken van het toenmalige dekenaat Brunssum, dat in 2010 werd opgeheven en bij het dekenaat Heerlen en deels bij het dekenaat Schinnen werd gevoegd. Delahaye blijft wel als assistent zijn diensten aan de parochies in Brunssum aanbieden.

Foto Bisdom Roermond

Geef een reactie