Postuum Mobilisatie Oorlogskruis voor Jo Mohr

Foto Gemeente kerkrade

De uit Kerkrade afkomstige Jo Mohr ontving vrijdag 30 september postuum het Mobilisatie Oorlogskruis. Zijn 6 kinderen hebben de onderscheiding namens hun vader in ontvangst genomen. Het Mobilisatie Oorlogskruis wordt door burgemeester Dassen uitgereikt op het gemeentehuis van Kerkrade.

Het ministerie van Defensie heeft de aanvraag van Mohr’s zoon Paul goedgekeurd. Het Mobilisatie Oorlogskruis heeft betrekking op de zware oorlogsjaren 1939-1945 en kan worden uitgereikt aan iedereen die voldoet aan de daarvoor geldende diensttijdcriteria: tenminste zes maanden in werkelijke dienst in het tijdvak na 6 april 1939 en voor 20 mei 1940.

Diensttijd
De heer Mohr, geboren op 30 oktober 1915 in Spekholzerheide in Kerkrade, heeft in de periode 1933 tot en met 1935 gediend bij het Vrijwillig Landstorm Verband Maastricht. In 1935 werd hij ingelijfd als gewone dienstplichtige van de lichting 1935 uit Kerkrade. In september van dat jaar werd hij bevorderd tot korporaal. Op 11 april 1939 gaf hij gehoor aan de oproep tot Algemene Mobilisatie in Nederland. Op 8 juni 1940 ging hij definitief met groot verlof.

Horlogezaak Spekholzerheide
Jo Mohr trouwde in juli 1944 met Zus Kietselaer uit Baarn. Zij gingen wonen bij Jo’s ouders aan de Kerkstraat 17 in Spekholzerheide, die daar een horlogezaak runden. Jo en zijn vader waren ook koster in de St. Martinuskerk in Spekholzerheide en stonden in de omgeving bekend om hun reparaties van kerkklokken. In 1983 stopte Jo met zijn zaak en hij overleed in 1997.

Foto gemeente Kerkrade

Geef een reactie