Gelijke kansen voor alle opgroeiende kinderen in Parkstad

De Parkstadgemeenten bundelen de krachten met tientallen partners uit het onderwijs, de kinderopvang, zorg- en kennisinstellingen, én met ouders.  We slaan de handen ineen voor een veilige en gezonde schoolomgeving voor alle kinderen in Parkstad. 

Ambitiedocument
Een gezonde en veilige schoolomgeving gaat over de kansen van kinderen op gezondheid, succes, geluk en liefde in het leven. Kansen waarop ieder kind recht heeft en waarvoor wij als gemeenten staan. De krachtenbundeling is nodig omdat hier nog te veel kinderen opgroeien waarvoor het uitzicht op een goede gezondheid en onderwijs dat hen in staat stelt hun talenten optimaal te benutten, onvoldoende aanwezig is. Dit staat in het ‘Ambitiedocument onderwijs en kindontwikkeling Parkstad’, dat tot stand is gekomen dankzij de input van tientallen partners en ouders. Het ambitiedocument is een van de bouwstenen van het voorstel Regio Deal Parkstad 2023-2025 dat de regio in november aanbiedt aan het Rijk om samen te investeren in de brede welvaart in de regio.

 Samenwerking. Ieder kind heeft een uniek talent en dat moeten we benutten. We doen ontzettend veel goede dingen voor kinderen en het onderwijs in de regio.

Er zijn veel initiatieven in de parkstadgemeenten. Daardoor is er ook behoefte aan samenhang en samenwerking, om deze initiatieven met elkaar te verbinden. We leren van elkaar, en willen beleid en uitvoering beter op elkaar afstemmen. Dit verhaal hebben we op papier gezet en vormt het Ambitiedocument. Het helpt ons in de samenwerking met onze partners en laat zien wat we kunnen doen, en waarom we dat doen.

Zes thema’s. De partners hebben uitgesproken samen te werken aan zes belangrijke thema’s: gezonde en veilige schoolomgevingen en een aanbod van cultuur, sport- en bewegen, gezonde leefstijl en activiteiten ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van opgroeiende kinderen op de scholen.

 

Bekijk of download (ctrl+klik):

‘Ambitiedocument onderwijs en kindontwikkeling Parkstad: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’

De regionale ambities in één oogopslag

 Foto Regio Parkstad Limburg

 

Geef een reactie