Overleg.We hebben meerdere reacties gehad naar aanleiding van onze eerdere oproep om mogelijke percelen met ons te bespreken. Samen met deze inwoners hebben we de eventuele geschikte/beschikbare locaties en de stand van zaken besproken. Daaruit bleek dat het meest passende en optimaalste perceel een weiland is, grenzend aan het Hellingbos. Dit perceel is in eigendom van de gemeente. Het college heeft in de collegevergadering van 25 oktober 2022 besloten om op dit perceel het Levensbomenbos te gaan realiseren.

Hoe nu verder Het Team beheer openbare ruimte gaat nu een inrichtingsplan en een plan van aanpak opstellen, om het Levensbomenbos te realiseren. Waarschijnlijk kunnen wij eind 2023 starten met de aanplant van het Levensbomenbos. Zodra wij meer weten komen wij hierop terug.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Rik Crijns (Coördinator buitendienst) via telefoonnummer 045 5448383.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno