Bezwaar op afwijzing Het Martin Buber niet toegekend; Kerkrade dient nieuwe aanvraag in

Het bezwaar van de gemeente Kerkrade bij de minister van Onderwijs op de afwijzing van 2021 om te mogen starten met Het Martin Buber (HMB) is afgewezen. Dat betekent dat HMB níet kan starten in augustus 2023. De gemeente Kerkrade is teleurgesteld, maar geeft niet op. Vandaag heeft de gemeente een nieuwe aanvraag ingediend bij het ministerie van Onderwijs.   

Ondanks het feit dat het ministerie van Onderwijs het bezwaar op de afwijzing van de aanvraag van 2021 niet heeft toegekend, blijft de gemeente Kerkrade strijdvaardig. Daarbij gaat ze zich nu volledig focussen op het indienen van een nieuwe aanvraag. Dat kan dankzij de enorme steun vanuit de samenleving waardoor het benodigde aantal belangstellingsregistraties van 628 dat nodig was om deze nieuwe aanvraag te kunnen doen, met 660 ruimschoots behaald is. Het gaat dan om verklaringen van ouders met kinderen in de leeftijd van 10, 11 en 12 jaar.

Nog meer focussen op burgerschapszin. Wethouder Jo Schlangen (Onderwijs): “Wij laten ons niet uit het veld slaan door deze afwijzing op ons bezwaarschrift. Het Martin Buber is een geweldig onderwijsconcept en we hebben er alles aan gedaan om de tweede aanvraag succesvol te laten zijn. In die aanvraag hebben we het burgerschapsonderwijs zó geformuleerd zoals de Inspectie van Onderwijs het graag ziet.”

Zoektocht naar geschikte huisvesting. Uiterlijk op 1 juni 2023 verneemt de gemeente Kerkrade van het ministerie van Onderwijs of de tweede aanvraag wordt goedgekeurd. In dat geval kan Het Martin Buber in augustus 2024 de schoolpoorten openen. Jo Schlangen: “Starten in augustus 2023 is hoe dan ook niet haalbaar. Onze focus ligt nu volledig op augustus 2024.” Intussen gaan de voorbereidingen voor de nieuwe school gewoon door. Zo is de gemeente al druk bezig met de zoektocht naar geschikte huisvesting én met het vergroten de zichtbaarheid van Het Martin Buber. Dit doet ze onder meer door het aanbieden van de Beleef wat je leert-routes die kenmerkend zijn voor deze school.

Genoeg ouderverklaringen. De belangrijkste reden voor de afwijzing van het bezwaar op de aanvraag van vorig jaar is volgens de Inspectie van het Onderwijs dat Het Martin Buber nog onvoldoende concreet heeft gemaakt hoe het burgerschapsonderwijs – een belangrijk criterium bij het stichten van een nieuwe school – wil inbedden in de school. Het Martin Buber had vorig jaar al genoeg ouderschapsverklaringen verzameld, maar mocht niet starten omdat de inhoud van het burgerschapsonderwijs onvoldoende onderbouwd zou zijn.

Tegen dit besluit is de gemeente in bezwaar gegaan. Dit bezwaar is nu helaas afgewezen. De gemeente Kerkrade blijft van mening dat de inhoud van het burgerschapsonderwijs op Het Martin Buber voldoet aan de wettelijk eisen. Zij voelt zich hierin gesteund door twee externe, onafhankelijke adviseurs. Parallel aan het indienen van de tweede aanvraag overweegt de gemeente een beroepsprocedure bij de Raad van State.

Foto Gemeente Kerkrade

Geef een reactie