Onlangs nieuwe brug geplaatst bij Bruinkoolweg Heksenberg Plaatsing in kader project Parkstad Leisure Lane

In herinnering: de regio Parkstad kent een rijke historie van mijnbouw, zowel boven- als ondergronds. Sinds begin 20e eeuw vindt in de streek zilverzandwinning plaats. Groeves die de komende jaren een duurzame herbestemming krijgen. Het project Rondje Groeves ontsluit het groevengebied en laat fietsers de transitie van het gebied van dichtbij ervaren. Binnen het Rondje Groeves zijn een aantal bijzondere uitkijkpunten gepland bij de Sibelcogroeve en de Groeve Vrieheide. Waar de Leisure Lane en Rondje Groeves samenkomen maakt een Point Of Interest onderdeel uit van beide tracés: de ‘Zilverduintuin’ naar een ontwerp van Piet Oudolf/Lola Landscape Architects. Het wordt een bijzonder uitkijkpunt aan de voet van de monumentale zwarte mijnsteenberg met prachtig uitzicht over de witte Sibelcogroeve.

Enige tijd geleden is de Gemeente Heerlen  begonnen met werkzaamheden ihkv Rondje groeves. Belangrijkheid in deze het plaatsen van een nieuwe brug Bruinkoolweg Heksenberg nabij de ingang van de plaatselijke prachtige visvijver van HSV Heksenberg. Zoals bekend deed de oude spoordijk en bruggen, ten tijde van de voormalige mijnindustrie, dienst als de spoorverbinding tussen de Oranje Nassaumijnzetel IV Heksenberg en de Oranje Nassaumijnzetel III Heerlerheide betreffende het kolenvervoer om vervolgens vanuit Heerlerheide ter verdere verwerking door te gaan naar de Oranje Nassaumijnzetel I in Heerlen en wel over de in 1926 hier aangelegde spoorlijn, welke spoorlijn uitsluitend voorzien was voor eigen gebruik en was het verboden openbaar te vervoeren.

Er werden drie spoorbruggen over de bestaande wegen gelegd. Dit waren stalen boogbruggen; het rijvlak voor de treinen was met diagonale hangers bevestigd aan de boogconstructie. Onder aan de Schelsberg / noordkant, markeren muurresten links en rechts van de weg de dijk waarover de spoorbrug tussen de ON III en IV heeft gelegen. Deze markante brug werd gesloopt eind jaren tachtig van de vorige eeuw, toen de sanering van de ON I en III-terreinen grotendeels voltooid was. Jarenlang reden vrachtwagens over deze brug om steenafval van de steenbergen in de groeve te storten die door de zilverzandwinning bij de Heideveldweg was ontstaan. Op 22 januari 2013 is er over de Heerenweg, ter completering van het zogeheten mijnspoorpad, weer opnieuw een brug geplaatst.                                                                                    Maandag 31 oktober was het dan zover dat de nieuwe brug over de Bruinkoolweg, in het kader van Leisure Lane, geplaatst kon worden. Uiteraard behoorlijk precisiewerk. De stalen brug was voorheen door de firma Vissersstaal, op het terrein van de voormalige gymzaal aan de Bruinkoolweg, in elkaar gezet. Natuurlijk was deze redacteur van ParkstadActueel precies op het tijdstip aanwezig om de brugplaatsing mee te kunnen maken en uiteraard hiervan een fotoverslag te maken. Aan firma Herpertz.nl de taak om met een hele groot kraan het stalen gevaarte op zijn plaats te zetten. Dit lukte genoemde firma dan ook prima. Chapeau dus en weer een “historische gebeurtenis binnen de grenzen” van de wijk Heksenberg.

Foto’s: Callie Steijaert

 

Geef een reactie