Ge­meen­te Maas­tricht en ge­meen­ten in het Heu­vel­land gaan ou­de­ren hel­pen vei­li­ger te fiet­sen

Al jaren stijgt het aantal fietsongevallen onder ouderen. Veel oudere fietsers durven na een ongeval niet meer te fietsen. Dat heeft grote impact op de gezondheid, zelfredzaamheid en mogelijkheid om sociale betrokkenheid te zijn. Onder het motto ‘niet afstappen, maar doortrappen’ gaan de gemeenten in de regio Maastricht/Heuvelland ondersteund door de Provincie Limburg inzetten op het project Doortrappen. Op die manier moet het aantal fietsongevallen onder ouderen afnemen en kunnen ouderen langer mobiel en vitaal blijven.

De gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten willen met Doortrappen ouderen bewust maken van fietsveiligheid en ze (weer) veilig en fit op de fiets krijgen en houden. Samen met lokale partijen zoals ouderenverenigingen, fietsenmakers, fysiotherapeuten, VVN en Fietsersbond worden activiteiten georganiseerd zoals informatiebijeenkomsten, ebike-trainingen en groepsfietstochten.

Wethouder John Aarts (mobiliteit) van de gemeente Maastricht: “De gemeente Maastricht en de gemeenten in het Heuvelland vinden het belangrijk dat iedereen, jong en oud, op zijn of haar eigen manier kan blijven meedoen in de samenleving. Binnen dit project leert een hele grote doelgroep om op een gezonde, veilige en verantwoorde manier aan het verkeer te kunnen blijven nemen. Met Doortrappen kunnen we als lokale en provinciale overheid niet alleen een rol spelen in de fitheid van onze bewoners, maar ook in de veiligheid.

Maarten van Gaans-Gijbels gedeputeerde mobiliteit en infrastructuur van Provincie Limburg en tevens voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL):

Veel ouderen fietsen graag. Tegelijkertijd zijn fietsers in het verkeer kwetsbaar en kunnen ouderen op enig moment onzeker worden op de fiets. Het programma Doortrappen helpt ouderen om zelf maatregelen te nemen. De tips en handvatten die ouderen krijgen kunnen zij direct in de praktijk toepassen. Zo zorgen we ervoor dat mensen langer en veilig kunnen doortrappen op de fiets.

Doortrappen is een landelijk programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met als doel om senioren veiliger te laten fietsen. Gemeenten kunnen met ondersteuning van de Provincie Limburg en het ROVL het programma Doortrappen met lokale partners uitvoeren. Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen maken we van de nul een punt!

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno

Geef een reactie