Vijf nieuwe Velocity e-bike deelstations op bedrijventerreinen in Parkstad

De nieuwe stations zijn te vinden op de bedrijventerreinen Emma Heerlen, Trilandis, De Koumen, ©Mill en De Beitel. Ze zijn officieel in gebruik genomen door de Heerlense wethouders Martin de Beer van economie en Marco Peters van Mobiliteit en de betrokken bestuurders  van Bedrijven Terreinen Management (BTM) Parkstad, door het maken van een proefrit.

“De bereikbaarheid van ons bedrijventerrein ‘de Beitel’ wordt met de Velocity deelstations sterk verbeterd. Naast de medewerkers kunnen ook onze bezoekers op eenvoudige en vooral duurzame wijze gebruik maken van de e-bikes. We zijn blij dat we als ondernemersvereniging Industriële Kontaktgroep de Beitel (IKB) hebben kunnen bijdragen aan de totstandkoming van dit initiatief!” 

 Ralf Steinbusch van Machinefabriek & constructiebedrijf Steinbusch B.V.

Peter de Wit van Gore Heerlen B.V.

Samenwerking ondernemersverenigingen van bedrijventerreinen . De ondernemersverenigingen van de bedrijventerreinen in Heerlen hebben het initiatief genomen om samen met Velocity deelmobiliteit mogelijk te maken op hun terreinen en deze hiermee nog beter bereikbaar en aantrekkelijker te maken. De bedrijven en instellingen die met trots hun bijdrage leverden aan de nieuwe Velocity-stations zijn BTM Parkstad, Ondernemersfonds Heerlen, Industriële Kontaktgroep De Beitel (IKB), Ondernemersvereniging ON12 , Gemeente Heerlen en Stadregio Parkstad Limburg. Deze partijen willen de kansen die de grensligging bieden optimaal benutten. Met de aansluiting op het grensoverschrijdende e-bike deelsysteem wordt hier op ingespeeld en wordt het bestaande netwerk met de uitbreiding nog interessanter voor (potentiële) gebruikers.

“Deze uitbreiding van het Velocity e-bike deelsysteem sluit aan bij de economische groei die we op de bedrijventerreinen in de regio zien. Het biedt werknemers en bezoekers een gezond en duurzaam alternatief voor de fossiel aangedreven auto om naar de werkbestemming te gaan”.

 Martin de Beer, wethouder economie in Heerlen

 Waar staan de e-bikes? Velocity heeft momenteel 26 deelstations in Parkstad. De stations staan in Heerlen, Kerkrade, Beekdaelen, Voerendaal, Landgraaf, Brunssum en Simpelveld.  De inmiddels ruim 2.000 geregistreerde gebruikers maken het meest gebruik van de locaties: Heerlen Treinstation (Maankwartier), Heerlen Centrum (Akerstraat), De Locht (busstation), Kerkrade Centrum en Landgraaf Treinstation.

De laadstations liggen bij OV-knooppunten en bedrijventerreinen waar zogenaamde mobiliteitshubs kunnen ontstaan. Hier kan van de e-bike overgestapt worden naar het OV of een (elektrische) deelauto. Daarnaast zijn er stations bij grotere instellingen zoals onder meer het Zuyderland ziekenhuis, de Brightlands Smart Services Campus, Hogeschool Zuyd en nu dus ook op vijf grote bedrijventerreinen in Parkstad.

“De deelfietsen zijn een goede aanvulling op het openbaar vervoer en een gezond en duurzaam alternatief voor de auto of bromfiets” 

 Marco Peters, wethouder mobiliteit in Heerlen

 Hoe ziet de toekomst van Velocity er uit? Velocity wil verder uitbreiden. Het doel is om een regionaal dekkend netwerk van e-bikestations te ontwikkelen voor Parkstad en vanuit “olievlekwerking” op te schalen naar het Heuvelland en de rest van Zuid-Limburg en andere delen van de Euregio. Zo kunnen ook stedelijke gebieden onderling en met het (meer) landelijke gebied verbonden worden

Velocity Limburg B.V. en  Velocity Mobility GbmH Aachen, een aftakking van de RWTH Aken, geven hiermee invulling aan de uitbreiding op de bedrijventerreinen.

Foto’s Stadsregio Parkstad Limburg

Geef een reactie