Bijzondere archeologisch vondsten aan de Hereweg

Aan de Hereweg is, voordat er een regenwaterbuffer wordt aangelegd, archeologisch onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn resten gevonden van bewoning en menselijke activiteit uit verschillende perioden.

Muurfundamenten en kelders 19e en 20ste eeuw. De vondsten bestaan uit muurfundamenten en kelders van gebouwen uit de 19e en 20e eeuw die oorspronkelijk langs de Hereweg stonden. Er zijn ook resten van een gedempte poel gevonden. Die poel is ook te zien op de kaart van 1830 en zal ergens in de loop van de 20e eeuw gedempt zijn. Dat blijkt uit het materiaal dat verzameld is. Wethouder Stijn Kropman (Erfgoed en archeologie) ging op de locatie kijken: ‘Bijzonder om te zien hoe de bodem zijn geheimen prijsgeeft en hoe archeologen die weten uit te leggen. Het zijn nieuwe stukjes van de puzzel van ons verleden. Het is goed om dat vast te leggen in de geschiedenis van Landgraaf.’

Vondsten uit 11de en 12de eeuw. Naast de sporen uit de 19e en 20e eeuw zijn ook resten uit eerdere perioden gevonden. In de directe omgeving zijn in het verleden al pottenbakkersovers uit de 11e en 12e eeuw opgegraven. Tijdens het onderzoek is geen nieuwe pottenbakkersoven gevonden. Wel zijn er een aantal grote leemwinnings-kuilen in kaart gebracht. Hoewel de leem zelf niet geschikt is voor het maken van aardewerk, werd dit wel gebruikt om bijvoorbeeld de wanden van ovens te maken.

Interessant is daarnaast dat in een van deze kuilen vroeger water lijkt te hebben gestaan. Uit deze kuil komen ook grote hoeveelheden aardewerk uit de 11e en 12e eeuw en een ovenwandfragment. Het kan dus zijn dat een van de kuilen is gebruikt om water op te vangen dat daarna gebruikt is voor het maken van het aardewerk.

Verder onderzoek. De komende weken zullen de archeologen verder onderzoek uitvoeren. We verwachten nog meer sporen te vinden uit de rijke bewoningsgeschiedenis van Landgraaf.

Geef een reactie