Wat is een verordening precies?
Zoals u kunt lezen is de participatieverordening een juridisch document. Een verordening is een regeling over een bepaald onderwerp waarmee afspraken worden vastgelegd.

Waarom hebben we een verordening voor participatie nodig?
De overheid moedigt gemeentes in Nederland aan om te zorgen dat burgers meer gaan meedenken en meedoen in hun eigen omgeving. De gemeente Kerkrade heeft aangegeven dit zelf ook belangrijk te vinden en zet daarom in op burgerparticipatie. De gemeente legt de afspraken hierover vast in de participatieverordening. Voor inwoners en ondernemers in onze stad is deze verordening belangrijk omdat hierin staat wat u mag verwachten van de gemeente.

Wat staat er in de verordening? In de participatieverordening staat omschreven hoe meedenken, meedoen en meepraten geregeld gaan worden in de gemeente Kerkrade. En hoe de gemeente zich gaat inspannen om daar zo veel mogelijk inwoners en ondernemers bij te betrekken.

Heeft u vragen of wilt u reageren op de participatieverordening?
Voor vragen of een reactie kunt u contact met ons opnemen.

Bij deze verordening hoort ook het Visiedocument burgerparticipatie. Hierin staat uitgelegd welke voornemens de gemeente Kerkrade heeft en welke beloftes de gemeente doet.

Foto®ParkstadActueel/Lucho Carreno