Doorstart Damesgarde De Geête Heerlerheide succesvol gebleken

Redactionele intro:  de afgelopen 2 jaar heeft, door de corona omstandigheden, Heerlerheide, c.q. Groeet Ghen Heij, uiteraard ook de viering van vasteloavend gemist. Dus keek C.V. de Bokkeriejesj anno 1898 ontzettend ontzettend uit naar afgelopen november 2022 toen het nieuwe seizoen 2022/2023 op de traditionele “elfde van de elfde” weer carnavalistich kon ingezet worden. Maar niettemin hadden d Bokkeriejesj een bepaald aspect van de ‘vasteloavend op Groeët Ghen Heij’ in het bijzonder gemist. Dat was namelijk Hedsjer Damesgarde De Geête die zoals bekend sinds 2020 niet meer bestaat.

Daarom was de CV Bokkeriejesj van mening en namen zij vervolgens het initiatief om een ‘nieuwe’ Damesgarde op te richten. Voorafgaande aan het nieuwe seizoen zijn ze de maanden daarvoor druk bezig geweest om deze (nieuwe) Damesgarde gestalte te geven. Er werden een aantal enthousiaste dames bereid gevonden om deze kar te gaan trekken. Begrijpelijk waren de initiatiefnemers bijzonder trots dat zij erin geslaagd waren dat de Damesgarde De Geête anno 1963 weer behoort tot de vasteloavend van Groeët Ghen Heij. Er werd op zondag 13 november 2022, als vanouds, ook weer een prinses uitgeroepen en geproclameerd. Want hoe heet het ook alweer? Juist, bij een Damesgarde hoort een prinses. Prinses Wendy 1e (van Oudenhoven) is dan ook de eerste “doorstart” prinses. 

Gezien de succesvol gebleken doorstart was de redactie van ParkstadActueel dan ook de mening toegedaan om hen zelf te laten aangeven hoe genoemde doorstart tot nu aan bijna de vooravond van de komende drie dolle dagen is verlopen. Met dank aan secretaresse Maureen Butink mocht de redactie hiertoe een prima artikel ontvangen die wij graag onze gewaardeerde lezers van ParkstadActueel niet willen onthouden-C.S.

t GEET weer.

 Maureen Butink: “toen de optochtindeling bekend werd gemaakt sloeg ‘Du ich en de kinger’ de spijker op z’n kop. Het motto ’t GEET weer is dan ook ontzettend toepasselijk op ons. Want het vasteloavendsvirus is alweer enige tijd  losgebarsten en de Geetjes zijn weer in Heerlen en omstreken gesignaleerd.

Op zondag 13 november 2022 was niet alleen de proclamatie van onze prinses, maar ook meteen de aftrap, installatie en vuurdoop van de nieuwe Damesgarde de Geête. In een goed gevuld en gezellig Corneliushuis zagen de Hedsjers, Wendy van Oudenhoven-van Tilburg, prinses Wendy I tot nieuwe heerseres van Groeët Ghen Heij uitgeroepen worden. Onder muzikale begeleiding van 10FeetUp was het een spetterende avond. En hoe wel het een matinee was met vroege eindtijd werd tot in de late uurtjes doorgevierd. Het is gelukt: Damesgarde de Geête is terug.

Het is hartverwarmend te merken dat men de doorstart en ons enthousiasme zo kan waarderen. Dat deed ons besluiten om ook iets terug te doen voor onze begunstigers. Vol trots zien wij dat met net zoveel trots de gouden, zilveren en bronzen Geête speldjes die we daarvoor als blijk van dank gaven op de revers worden gedragen. Jong, oud, man, vrouw, het is prachtig om te zien. 

We hebben bewust gekozen om ons veelvuldig te laten zien bij collega verenigingen op recepties en proclamaties om te tonen dat we terug zijn. We hebben een druk programma gehad en daardoor ook binnen de raad elkaar goed leren kennen. Natuurlijk zijn we nog niet voltallig, door werkverplichtingen en er zijn ook een aantal dames mama, waardoor we niet altijd als voltallige raad kunnen optreden.                                                                                          

Hierover hebben we duidelijke afspraken gemaakt en dat werkt goed. Dat maakt dat we soms maar met een klein aantal dames op pad zijn gegaan. Dat maakte het plezier er echter niet minder om. Ook de waardering dat we er toch waren was hierom niet minder. Kortom:, het is dan ook hartverwarmend te ervaren dat ook ondernemers, verenigingen in het Heerlerheidse, maar ook daarbuiten ook oprecht blij zijn dat we terug zijn en ons enthousiasme delen. Dat was ook te bemerken op de receptie van prinses Wendy I op vrijdag 13 januari 2023. Ruim 18 verenigingen en vele particulieren bezochten het Corneliushuis, een fantastische avond welke opgeluisterd werd door Tiroler Ohne Berge.  En zo leefden we van hoogtepunt naar hoogtepunt. We gingen naar ’t Tiende Riek, waar we samen met mensen met een beperking een fantastische carnavalsavond beleefden. De puurste vorm van carnaval vieren; lol en plezeer, alles even vergeten en vooral genieten met elkaar. 

We beleefden de Mega Groeëte Dameszitting op Groeët Ghen Heij en hebben hiervan met onze prinses voorop in de polonaise volop genoten. De Kindermiddag van Stichting Jeugdcarnaval Groeët Ghen Heij in het Corneliushuis was eveneens drukbezocht. In één dag beleefden prinses Summer I (de Veen) en prins Dex I (Vrolings), een proclamatie en installatie, hun optocht, het voorop in de polonaise en leuke carnavaleske spelletjes met allemaal uitgedoste en uitgelaten kinderen. Dat maakte het één van de hoogtepunten, niet alleen voor ons. Ook de carnavalsmiddag in Zorgcentrum ter Eyck heeft ons tot tranen geroerd. Gelukkig ook van het lachen. Het was een prachtige middag waarbij de bewoners weer even terug konden naar hun herinneringen aan toen zij zelf nog de polonaise liepen. Oude liedjes, sjoenkelen, een dansje waar mogelijk, maar ook veel mooie anekdotes over vroeger. Dat samen mogen delen is ontzettend bijzonder.

Overigens nog leuk om te melden is dat de prinses en de raadsleden meegeholpen hebben aan de bouw van de optochtwagen in de Carnavalsloods en dat scholen uit de buurt een bezoekje hebben gebracht aan de Carnavalsloods en op speelse wijze meegenomen zijn in alles wat carnaval ademt.

Het grootste hoogtepunt moet natuurlijk vanaf komende zondag nog komen, de drie dolle dagen (eigenlijk zijn het er nog wat meer) staan voor de deur. Met hét ultieme hoogtepunt de Groeëte Optoch. Typerend is het dat Du, Ich en de Kinder voor ons in de optocht loopt en het grote nieuws van dit seizoen aangekondigd:  ’t GEET weer!

De Geetjes zijn terug en hoe!. We hebben ons weer gevestigd op Groeet Ghen Heij en omstreken en zijn super positief ontvangen. Daarom kunnen we nu al terug kijken op een geslaagd seizoen en een geslaagde doorstart. We zijn trots, trots op wat we bereikt hebben, op onze plannen en de uitwerking daarvan. We werken nog hard aan uitbreiding van onze garde, waar we inmiddels al een aantal nieuwe dames aan hebben mogen toevoegen. Ook blijven we de verbinding zoeken met CV de Bokkeriejesj, maar ook met andere Hedsjer verenigingen en initiatieven, maar ook met verenigingen daarbuiten”. 

‘Vier wunsche uch een sjoene Vasteloavend mit veul sjpas en plezeer’

Geef een reactie