Natuurmonumenten stelt het natuurgebied rond de Zuidplas in de Sibelco-groeve open voor bezoekers. Van zonsopkomst tot zonsondergang zijn natuurliefhebbers en andere geïnteresseerden van harte welkom om te komen wandelen en fietsen in dit groevelandschap. De laatste werkzaamheden rondom de aanleg van het fietspad Rondje Groeves zijn onlangs afgerond. Natuurmonumenten wil de natuur in het groevegebied aan de zuidkant van het Heidenatuurpark alle kansen bieden. Dassen en bevers hebben er al burchten gebouwd, ook vossen en de zandhagedis hebben er een plekje gevonden. De nieuwe groevenatuur heeft leuke verrassingen in petto. Misschien vindt de mooi gekleurde bijeneter hier in de toekomst wel een thuis. Op 10 juni volgt een feestelijke opening van het Rondje Groeves en het natuurgebied bij de Zuidplas. Daaraan zal een zeer gevarieerd activiteitenprogramma met o.a. gebiedsexcursies gekoppeld worden.

De Sibelcogroeve als bouwsteen voor realisatie Heidenatuurpark

Natuurmonumenten wil graag de natuurgebieden Brunssummerheide, Schinveldse Bossen en Teverener-heide in Duitsland verbinden om zo het Heidenatuurpark te realiseren: een robuust, aaneengesloten, grensoverschrijdend natuurgebied met meer ruimte voor planten, dieren en natuurbeleving. De Sibelco- groeve is een belangrijke bouwsteen voor de realisatie van het Heidenatuurpark. Door overdracht in 2021 van onder andere het natuurgebied rond de Zuidplas door Sibelco aan Natuurmonumenten, is een belang-rijke stap gezet om de Brunssummerheide te vergroten en versterken. In fases wordt 118 ha natuur toege-voegd aan de zuidkant van de Brunssummerheide, waarvan 51 ha is overgedragen in 2021. In 2032 worden de Noordplas en de Centrale plas met het omliggende gebied overgedragen aan Natuurmonumen-ten. Rondom de Zuidplas zijn afgelopen maanden paden voor wandelaars en fietsers gerealiseerd. Hierdoor kunnen omwonenden en recreanten genieten van nog meer natuur. Met de uitbreiding van het natuurgebied wordt ook de recreatiedruk op kwetsbare delen van de Brunssummerheide verlicht.

Rondje Groeves

Het IBA project Rondje Groeves maakt de door ontgrondingsactiviteiten naar binnen gekeerde en afgesloten groeves beleefbaar en verbindt deze met elkaar. Het natuurgebied rond de Zuidplas van de Sibelcogroeve is onderdeel van het Rondje Groeves waar fietsers vanaf het nieuwe fietspad het bijzondere landschap met de rijke historie van delfstoffenwinning kunnen aanschouwen. Het Rondje verbindt de Sibelcogroeve met de Groeve Beaujean en heeft op meerdere locaties mooie uitzichtpunten.

Natuurbeheer

Om te voorkomen dat de groeve helemaal met bos dichtgroeit en ervoor te zorgen dat het groevelandschap open en toegankelijk blijft, is het nodig om het gebied te beheren. Begrazing met koeien is de beste manier hiervoor omdat door begrazing meer variatie in de natuur ontstaat dan bijvoorbeeld door maaien. Van die variatie profiteren weer veel planten en dieren en neemt de biodiversiteit toe. Een open groeve landschap komt ook de beleving van de groeve ten goede. Natuurmonumenten is in gesprek met Provincie Limburg hoe de groeve open gehouden kan worden.

Veiligheid

Wandelaars en fietsers zijn van harte welkom in het natuurgebied rond de Zuidplas. Om onnodige verstoring van de natuur en gevaarlijke situaties bij steile hellingen te voorkomen, is het noodzakelijk om op de paden te blijven. In verband met veiligheid en om de natuur niet te verstoren, mag er niet gezwommen worden in de Zuidplas. Binnen het door de wildroosters begrensde gebied is het los lopen van honden niet toegestaan om verstoring van dieren en andere gebruikers te voorkomen. Op de naleving van deze belangrijke gebiedsregels zal toezicht worden uitgevoerd.

Tekst en foto: Natuurmonumenten