De commissaris van de Koning, Emile Roemer, bracht gisteren een bezoek aan de gemeente Gulpen-Wittem. De commissaris en zijn ambtelijke delegatie werden feestelijk ontvangen in de raadzaal in het gemeentehuis in Gulpen.

Na een gesprek met de burgemeester en het college over Gulpen-Wittem, haar veelzijdigheid en de opgaven waarmee de gemeente aan de slag is, verplaatste het gezelschap zich naar Wijlre.

Er volgde een bezoek aan de Brand Bierbrouwerij waar zij een presentatie kregen over de toekomstplannen van de brouwerij en de herinrichting van het terrein. Daarna vond er een ontmoeting plaats met de Paus Fransiscusgroep, een geprezen vrijwilligersorganisatie die zich met hart en ziel inzet voor de lokale samenleving. Een vertegenwoordiger van de Paus Fransiscusgroep gaf een toelichting op hun organisatie, de verbinding met de gemeenschap en de wensen en toekomstplannen voor de dorpskern Wijlre.

Aansluitend werd er een bezoek gebracht aan restaurant Gerardushoeve in Epen. De Gerardushoeve maakt onderdeel uit van het Cittaslownetwerk in Gulpen-Wittem. Cittaslow* staat in Gulpen-Wittem hoog op de agenda. Het gedachtengoed vormt in elke basis een belangrijke rode draad bij ontwikkelingen in de gemeente. De eigenaar van de Gerardushoeve onderstreepte de meerwaarde van het Cittaslow-ambassadeurschap. Het bezoek werd afgesloten met een streekgebonden diner.

Tot slot vond in het gemeentehuis de beëdiging plaats van burgemeester Nicole Ramaekers in het kader van haar herbenoeming als burgemeester van Gulpen-Wittem. Burgemeester Ramaekers ziet haar volgende termijn vol enthousiasme en optimisme tegemoet: “Het is een grote eer en het voelt als een groot compliment om samen te mogen blijven werken aan een toekomstbestendig, leefbaar en aantrekkelijk Gulpen-Wittem voor al haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Ik heb er zin in!” Nicole Ramaekers is 56 jaar en is sinds 8 mei 2017 burgemeester van Gulpen-Wittem.

* Cittaslow betekent het nastreven van een goede kwaliteit van leven voor inwoners, ondernemers en bezoekers. We zetten ons in voor behoud van ons landschap, tradities, cultuurhistorie en sterke sociale gemeenschappen. We koesteren onze authenticiteit en geven dat door aan de volgende generaties.

Tekst en foto: Gemeente Gulpen-Wittem