Rob van Kan benoemd als lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool

Rob van Kan is door de Raad van Toezicht benoemd als lid van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Per 1 september 2023 vult hij de portefeuille Bedrijfsvoering in. De portefeuillehouder Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor onder meer de integrale bedrijfsvoering, finance en control, huisvesting, facilitaire zaken en ICT.
Rob van Kan (1984) is geboren en getogen in Limburg. In 2008 heeft hij zijn bachelor of science Biometrie behaald bij Zuyd Hogeschool en in 2012 de masteropleiding Criminal Investigation afgerond bij de Politieacademie in Apeldoorn. Rob van Kan heeft ruime ervaring in het leidinggeven aan organisaties met professionals, zowel bij de Nationale Politie als bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast heeft hij brede ervaring als het gaat om de verantwoordelijkheid op het terrein van bedrijfsvoering en huisvestingsvraagstukken, en uitgebreide expertise op het gebied van financiën, ICT, het werken met data en cyber security. Voordat Rob van Kan overstapte naar het CBS was hij werkzaam als hoofd Opsporing Limburg bij de Nationale Politie. Op dit moment is hij hoofddirecteur Dataservices, Research & Innovatie en vestigingsdirecteur bij het CBS in Heerlen. Rob van Kan woont met zijn partner in Elsloo en heeft twee zoontjes van 3 en 5 jaar oud.
Onderwijs als rode draad
Rob van Kan ziet onderwijs als een rode draad in zijn leven. ‘Ik kom uit een onderwijsfamilie. Wat leren in Limburg inhoudt, heb ik zelf ooit ervaren als student Biometrie aan – nu – Zuyd Hogeschool en ervaar ik nog steeds door mijn promotieonderzoek op het gebied van forensische radiologie aan Universiteit Maastricht. Tijdens mijn tijd bij de Nationale Politie was ik gastdocent aan de Politieacademie en voor het CBS ben ik portefeuillehouder van ‘de lerende organisatie’ en verantwoordelijk voor het onderhouden van de strategische relaties met het hoger onderwijs in Limburg en daarbuiten. Ik ken als geen ander de positie en het belang van Zuyd voor de regio en beschouw deze portefeuille als een essentiële plek om Zuyd verder te laten ontwikkelen in een tijd waarin ontwikkelingen elkaar enorm snel opvolgen. Ik draag daaraan graag bij, in verbinding met de studenten, medewerkers en de stakeholders van Zuyd.’
Verbinding en duurzame verandering
De Raad van Toezicht heeft Rob van Kan benoemd op unanieme voordracht van een benoemingsadviescommissie met, onder meer, vertegenwoordigers van medewerkers en studenten vanuit de Centrale Medezeggenschapsraad. De Centrale Medezeggenschapsraad heeft positief geadviseerd over de benoeming. Prof. dr. Marja van Dieijen-Visser, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘We zijn erg blij met de benoeming van Rob van Kan als lid van het College van Bestuur. Wij zien in Rob iemand die veel ervaring heeft in het leidinggeven aan complexe organisaties, maar ook iemand die oog heeft voor duurzame verandering, die de verbinding zoekt, mensen in hun kracht zet en daadkrachtig en besluitvaardig is als het moet. We zien ernaar uit dat hij samen met de andere Collegeleden de komende jaren vorm en uitvoering geeft aan de meerjarenstrategie van Zuyd. Dat hij uit de regio komt, ervaring heeft als gastdocent én alumnus is van Zuyd, zijn pluspunten.’
Met deze benoeming bestaat het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool per 1 september 2023 uit: drs. André Postema (voorzitter), prof. dr. Saskia Brand-Gruwel (portefeuillehouder Onderwijs en Onderzoek) en Rob van Kan (portefeuillehouder Bedrijfsvoering).
Over Zuyd Hogeschool
Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen. Al jaren staan verschillende opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit hangt mede samen met de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid van Zuyd. Bovendien werkt Zuyd ‒ over de grenzen van disciplines en organisaties heen ‒ intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden, vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de (Eu)regio. De wortels en expertise van Zuyd gaan meer dan honderd jaar terug. Vanuit die kracht en in lijn met de sterktes van de (Eu)regio, concentreert het onderzoek van Zuyd zich rond de thema’s Innovatieve zorg en technologie, Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving, Life Science and Materials, en Smart Services. Met 1.700 medewerkers biedt Zuyd zijn 14.000 studenten vijftig bachelor- en masterprogramma’s aan.
Meer informatie: www.zuyd.nl.