Rode en groene partijen in Parkstad-Aken: kies voor grensoverstijgende duurzame energiestrategie en combineer Einstein Telescoop met windenergie!

De PvdA afdeling Heerlen-Landgraaf en GroenLinks Parkstad slaan de handen ineen met Akense afdelingen van de SPD en Die Grünen. De rood-groene partijen maken zich samen hard voor een grens overstijgende duurzame energie-politiek. Als eerste stap willen de partijen in kaart brengen hoe de bouw van windturbines in de regio gecombineerd kan worden met de mogelijke komst van de Einstein Telescoop. Aan beide kant van de grens zijn de links-progressieve bondgenoten ervan overtuigd dat deze ambities met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht.

Einstein Telescoop én windturbines
Het geplande project ‘Einstein-Telescoop’ biedt grote wetenschappelijke en economische kansen voor de Euregio. Tegelijkertijd delen Aken en Parkstad ambitieuze klimaatdoelstellingen, waaronder geothermie en de uitbreiding van windenergie.

In nauwe samenwerking met het consortium dat de Einstein Telescoop ondersteunt, werkt de Stad Aken momenteel aan technisch verzoenen van de twee projecten aan de Duitse zijde. In samenwerking met het bedrijfsleven, wetenschap en verschillende bestuurslagen wordt er zo gezocht naar oplossingen om de verwachte technische uitdagingen op te lossen. Dit onderzoek zal naast technische haalbaarheid ook de juridische vereisten voor een succesvolle combinatie van windenergie en de Einstein Telescoop in kaart brengen.

Grensoverstijgende verbreding

De sociaal-democraten en groenen willen dat Aken en Parkstad de bevindingen van dit onderzoek doorlopend delen en gezamenlijk in overweging nemen. Het doel van deze samenwerking is het leggen van een basis voor een steeds intensievere grensoverstijgende strategie voor duurzame energievoorziening. Tahir NeModov, fractievoorzitter GroenLinks in Heerlen: “De klimaatcrisis is een mondiale crisis. Om de energietransitie tot een succes te maken, moéten we dus internationaal samenwerken. In Parkstad-Aken, het kloppende hart van de Euregio, willen we daar als links-progressieve partijen graag in pionieren.”

Positieve provincie Limburg

Met hun oproep tot samenwerking gaan de bondgenoten van de PvdA, SPD, GroenLinks en Die Grünen in op de positie van de Provincie Limburg dat de Einstein Telescoop en windenergie binnen het zoekgebied van de Telescoop gecombineerd kunnen worden als onderzoek aantoont dat beide initiatieven verzoend kunnen worden. Dergelijke onderzoeksresultaten zouden volgens het provinciebestuur aanleiding zijn de huidige blokkade van windenergie aan de zuidkant van Parkstad op te heffen. Heerlense PvdA- fractieevoorzitter Henk Verreck: “Als rood-groene alliantie zijn wij ervan overtuigd dat windenergie van cruciaal belang is voor het bestrijden van energiearmoede in de regio. We kijken uit naar de resultaten van het Akense onderzoek, en vertrouwen erop dat de provincie Limburg bij positief resultaat zal helpen windenergie in Parkstad te realiseren.”

Foto: pvda Landgraaf- Heerlen
Tekst: pvda landgraaf-heerlen