Tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor alle maatschappelijke partners van Kompas was er een extra feestelijk momentje.

Wethouder Levin de Koster tekende namens Kompas het contract met Kim Schmits, voorzitster van het Volwassenenfonds Limburg. Kompas werkt samen met het Volwassenenfonds samen zodat (ook) volwassenen met een laag inkomen mee kunnen doen met sport- en cultuuractiviteiten.

Kompas wijkt hiermee af van wat gebruikelijk is in de regio en is de eerste binnen Parkstad die deze regeling in deze vorm aanbiedt aan haar inwoners met een laag inkomen.

Kompas wil zoveel mogelijk inwoners laten meedoen aan sport en cultuur. “Met name gezinnen met lage inkomens moeten nu vaak afhaken omdat het geld gewoonweg niet toereikend is voor deze “luxe”, zegt Chantalle Baburek, directrice van Kompas. “Sport en hobby’s zijn echter enorm belangrijk voor ontspanning, plezier, gezondheid en geluk. Als lid van een vereniging blijft een inwoner actief. Het draagt bij aan saamhorigheid, haalt mensen uit hun isolement en een mooie bijwinst is dat verenigingen meer leden krijgen”.

In tegenstelling tot veel andere gemeentes hebben de Kompasgemeenten ervoor gekozen om bijna  alle sporten en culturele activiteiten volledig te vergoeden voor deze inwoners. Niet alleen wordt de deelname aan de activiteit bekostigd, ook is er budget om de benodigde kleding, schoenen of andere materialen te kopen. Daarmee verwacht Kompas dat er meer inwoners mee kunnen doen. En er is extra aandacht voor het behalen van zwemdiploma A, omdat Nederland nu eenmaal een land is met veel water en het belangrijk is dat je kunt zwemmen.

De inwoners kiezen zelf wat ze willen doen.
Iedereen denkt bij sport meteen aan voetbal (dat kan natuurlijk!), maar ook fitnessabonnementen of pilates-lessen vallen hieronder. En bij culturele hobby’s kun je denken aan dansles, drama, zingen in een koor, bridgen, de harmonie of fanfare en nog veel meer.

Voor kinderen is er al langer een vergelijkbare regeling via de lokale jeugdfondsen. Voor volwassenen is deze er nu dus ook.  Voor volwassenen is het meedoen net zo belangrijk als voor kinderen. Met deze samenwerking kunnen we dit realiseren.

Tekst en fotobron