Discovery Museum eerste culturele instelling in zuiden des lands met Green Key certificering

Discovery Museum te Kerkrade is als eerste culturele instelling in Zuid-Nederland Green Key gecertificeerd en wel met het hoogste predicaat Goud. Hiermee voldoet het museum met haar programma’s en bedrijfsvoering aan de hoogste standaard voor een verantwoorde, duurzame en milieuvriendelijke manier van werken, met als hoger doel een betere balans tussen mens en milieu voor een duurzame toekomst.

Grootste duurzaamheidskeurmerk voor de toeristische en recreatieve branche
Green Key is het grootste duurzaamheidskeurmerk voor de toeristische en recreatieve branche in Nederland. Het Green Key programma wordt beheerd door de Foundation for Environmental Education in Denemarken en in Nederland uitgevoerd door Stichting KMVK. De aangesloten bedrijven zijn serieus en controleerbaar bezig met duurzaamheid en met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving. Het keurmerk staat garant voor de vrijwillige inzet van organisaties om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving verlangt.

Green Key criteria: 74 vinkjes
Om het Green Key keurmerk te mogen dragen, heeft Discovery Museum aan 74 van de 102 gestelde criteria voldaan. Het keurmerk kent een basis van 32 verplichte criteria. Daarnaast zijn er optionele criteria, een instelling moet aan minstens 35 hiervan voldoen om het predicaat goud te verkrijgen; Discovery Museum voldoet aan 42 van deze optionele criteria. Deze criteria komen uit alle facetten van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld afvalscheiding, geen of verminderd papierverbruik, groenvoorziening, maar ook diversiteit en inclusie en het steunen van goede doelen en initiatieven in de directe omgeving. Ook de horecavoorzieningen in Discovery Café, uitgebaat door Vermaat, voldoen aan alle vereiste Green Key criteria. Denk hierbij aan energieverbruik en afvalscheiding, maar ook het aanbieden van gezonde, fair trade en lokale producten op de menukaart.

Energieklasse A
Het gebouw van Discovery Museum wordt van energie voorzien door 317 zonnepanelen, waarmee we jaarlijks zo’n 75.000 kWh aan groene stroom opwekken. De energie die ingekocht wordt, is ook op een duurzame manier opgewekt (“groene stroom”). De gebouwen van het museum worden gekoeld en verwarmd met warmtepompen. Deze en andere energiebesparende maatregelen, als duurzame verlichting, zorgen ervoor dat het gebouw in energielabelklasse A valt. In de ontwikkeling van programma’s, zoals tentoonstellingen. wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met duurzaamheid, onder meer door te kiezen voor duurzame materialen en waar mogelijk materialen als sokkels te hergebruiken. In de programma’s worden bezoekers voorzien van informatie over duurzame maatregelen, die mensen thuis zelf kunnen doorvoeren, zoals manieren om water te besparen.

Blij met Goud
Hans Gubbels, algemeen directeur Discovery Museum: “Met onze programma’s willen we als Discovery Museum zo veel mogelijk mensen inspireren en helpen ontwikkelen tot iemand die verantwoordelijkheid neemt in het leveren van een positieve bijdrage aan de verbetering van de harmonie tussen mens, natuur en maatschappij​ om zo de wereld tot een betere plek te maken. Met een Green Key certificering maken we aantoonbaar, dat we daar als museum zelf ook aan bijdragen. We zijn dan ook heel blij met deze certificering en dat we zelfs het predicaat Goud hebben gekregen!”