Nieuwe EU-pensioenrichtlijn: 4 stellingen

Foto: Deondernemer 

Her en der in het land is onrust ontstaan over de nieuwe Europese pensioenrichtlijn, genaamd IORP II. Voor- en tegenstanders van de nieuwe richtlijn tuimelden over elkaar heen. Welke bewering klopt wel en welke niet?

  1. GeenStijl-redacteur Bart Nijman stelt dat ‘onze’ pensioenfondsen straks naar andere EU-landen kunnen worden overgeheveld.

IN THEORIE WAAR

Driekwart van de Nederlanders spaart verplicht pensioen via bedrijfstakpensioenfondsen, zoals ABP en Zorg en Welzijn. In theorie kunnen al onze pensioenfondsen naar andere EU-landen verhuizen, maar de kans daarop is minimaal. Mochten deze fondsen naar het buitenland verhuizen, dan zou het verplichte sparen verdwijnen. Bovendien zouden de besturen van de fondsen hun machtspositie moeten opgeven. ,,En dat zie ik niet gebeuren”, zegt pensioendeskundige Hans van Meerten.

De Pensioenfederatie denkt dat het met de nieuwe regels juist moeilijker zal gaan geworden om pensioenen naar het buitenland te verhuizen.

  1. PvdA-leider Diederik Samsom is niet zo bang voor een massale verhuizing, want de Nederlandsche Bank heeft vetorecht over de verhuizing.

WAAR

De Nederlandsche Bank kan als toezichthouder op de pensioenen inderdaad een verhuizing naar het buitenland tegenhouden. Maar Samsom en andere voorstanders roffelen wel erg hard op de trom. Nu al kan DNB zo’n verhuizing tegenhouden – daar was de richtlijn helemaal niet voor nodig.

Maar eerlijk is eerlijk: in de nieuwe richtlijn wordt het strikter vastgelegd. DNB kan de verhuizing blokkeren als de rechten van de deelnemers dreigen te worden aangetast of als het fonds te weinig geld in kas heeft. ,,De criteria die nu zijn opgesteld, leggen vast wat we in de praktijk al deden”, zegt een DNB-woordvoerder. Nieuw is wel dat zowel de gepensioneerden als de werkende pensioenspaarders moeten instemmen met een verhuizing.

  1. Tv-presentator en gezicht van het Oekraïne-referendum, Jan Roos, is ervan overtuigd dat ‘de jongens in Brussel aan ons pensioengeld gaan zitten’.

ONWAAR 

Brussel krijgt niets te zeggen over Nederlands pensioengeld, laat staan dat ze het aan Griekenland kunnen uitlenen, zoals sommigen denken. ,,Het blijft Nederlands geld van de Nederlandse deelnemers”, zegt staatssecretaris Klijnsma. De EU-lidstaten hebben wel afspraken met elkaar gemaakt over de pensioenfondsen die zich in een ander land willen vestigen. Als dat gebeurt, veranderen namelijk de financiële spelregels. In België is het bijvoorbeeld makkelijker om te indexeren dan hier.

  1. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt vindt de Duitsers slimmer: die hebben voor hun ondernemingspensioenfondsen wél een uitzonderingspositie bedongen.

DEELS WAAR

Sommige oudedagsvoorzieningen vallen niet onder de regeling, maar dat geldt voor alle landen. In Nederland valt bijvoorbeeld de AOW erbuiten, in Duitsland de zogeheten Unterstutzungskassen. Dat gold ook al vóór de nieuwe richtlijn. ,,Het is een specifiek Duitse regeling, die direct verbonden is aan bedrijven. Het is logisch dat die niet onder de nieuwe regels valt”, zegt expert Van Meerten. Andere delen van het Duitse pensioenstelsel vallen er wel onder.

 

Geef een reactie