Foto Lucho Carreno

Na afloop van het seizoen 2015-2016 heeft voorzitter Jos Offermans aangegeven te stoppen als voorzitter van EHC/Heuts. Ruim twee en een half jaar heeft Jos Offermans de vereniging geleid. De voorzittersfunctie blijkt een grote claim te leggen op het dagelijkse leven van Jos, die juist voornemens was meer te gaan genieten van zijn pensioen. Met het oog op het honderd jarig jubileum in 2017 wordt die bestuurlijke druk zeker niet minder. Vandaar de moeilijke beslissing om de voorzittershamer van EHC/Heuts beschikbaar te stellen. Ook bestuurslid Hans Mantelaers heeft op het einde van het vorige seizoen aangeven te stoppen als bestuurslid. Vele jaren is Hans de stille motor van het bestuur geweest en heeft hij prima werk voor onze club verricht. Hans zal zeker de verrichtingen van EHC/Heuts blijven volgen, want naast bestuurslid was hij een altijd aanwezige fan van onze eerste elftal en bij het G(enieten)-toernooi. Wij willen zowel Jos Offermans als Hans Mantelaers bedanken voor hun gewaardeerde inzet voor EHC/Heuts.

De afgelopen weken is er achter de schermen hard gesleuteld aan een nieuw bestuur. Op weg naar het honderd jarig jubileum is wel duidelijk geworden dat er nog veel werk te verrichten is om de brede vereniging EHC/Heuts verder uit te bouwen. Gelukkig is er een brede groep, enthousiaste mensen die deze uitdaging op wil pakken.

De nieuwe voorzitter is Jean-Marc Bovens. Jean-Marc woont in Heerlen en is eigenaar van Direct Stock&Deliver. In deze hoedanigheid is hij samen met zijn compagnon Frans Stalman van Direct Mail Services al vele jaren een gewaardeerd sponsor van onze vereniging. De nieuwe bestuursleden zijn Roland Haas (advocaat Luijten Advocaten), Lars Heuts (ondernemer Heuts Automotive), Silvano Cergnul (Manager Corporate Finance Koenen en Co), Patrick Stassen (ondernemer Helder Accountancy) en Rick Meerveld (jeugdcoordinator EHC/Heuts). Het damesvoetbal zal vertegenwoordigd worden door Danielle of Janine Grolleman.De reeds nu zittende bestuursliden Piet Meessen, Frans Rouschen, Jos Linsen en Wiel Elferink blijven in functie.

De komende weken zullen we de nieuwe bestuursleden bij u introduceren. Ook zal de definitieve portefeuilleverdeling snel duidelijk zijn.

 

 

Geef een reactie