Huub Strous bij zijn afscheid als burgemeester van Voerendaal.
Foto: Ram van Meel (archief)

Oud-burgemeester mr. H.G.M. (Huub) Strous is op 8 juli overleden. Wij zijn zeer getroffen door zijn overlijden.

Hij was burgemeester van Klimmen (1975-1982); waarnemend burgemeester van Wittem (1980-1982) en burgemeester van Voerendaal (1982-2004).
Tevens was hij Ereburger van onze gemeente en na zijn afscheid benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Huub Strous was een integer en betrokken bestuurder met een groot gevoel voor bestuurlijke en sociale verhoudingen. Hij heeft zich met volledige toewijding, met grote energie en met de hem kenmerkende wijsheid bijna 30 jaar ingezet voor het welzijn van onze inwoners.

Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.

Zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en overige familie wensen wij veel sterkte toe. Wij hopen dat zij kracht putten uit de vele goede herinneringen aan hem.

Indien u uw deelneming aan de familie Strous wilt betuigen kan dat door een reactie te sturen naar: Gemeente Voerendaal, t.a.v. M. Besse, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal, of via e-mail naar kabinet@voerendaal.nl . Uw reactie wordt doorgestuurd naar de familie Strous.

Geef een reactie