Werkzaamheden Caumerbeek bij Kasteel Hoensbroek en de Droomvijver

Vanaf 19 juli tot ongeveer 18 september 2016 werken we aan de Caumerbeek bij Kasteel Hoensbroek, de Droomvijver en de RWZI.

We gaan de afvoer van grote hoeveelheden water (piekstromen) in de Caumerbeek verbeteren; we leggen een afvoergoot in het terrein tussen de RWZI en de Caumerbeek. Hiervoor wordt in de buurt van de Droomvijver een klein stukje van de Caumerbeek verlegd. Het zeer smalle voetpad langs de Caumerbeek en de bestaande piekafvoer wordt verbreed.

Ook gaan we tussen de Caumerbeek en de Kasteelvijver een kleine dijk aanbrengen zodat bij hoge waterstand in de beek het water niet in de kasteelvijver instroomt.

Foto Gemeente Heerlen

www.heerlen.nl

Geef een reactie