Marktkansen ontwikkelen in het land der herinneringenGemeente Simpelveld wil haar Romeins verleden recreatief ontsluiten en daarmee
nieuwe economische kansen creëren voor met name Bocholtz.

Fotobijschrift
Op de foto: dinsdag 19 juli ondertekenden alle partners de offerte voor het uitvoeren van een plan van aanpak. Op de foto van links naar rechts burgemeester de Boer, mevrouw Sobszak (projectleider Sprinthills) en de heer Jongen (regiomanager IKL)

De ambitie is om, met het
uitdragen van het Romeins verleden, in Bocholtz en de directe omgeving het toerisme (nog
meer) te versterken. Het idee is om sporen uit de geschiedenis zichtbaar te maken in het
landschap en ondernemers te stimuleren in het vinden van een ‘verdienmodel’. Samen met
partners stichting IKL en Sprinthills/Vita-Con BV heeft de gemeente daarvoor een concept
ontwikkeld dat mede wordt gefinancierd door een bijdrage van IBA Parkstad. Het doel is om
met deze aanpak de vitaliteit in het gebied te stimuleren. Samenwerking met ondernemers is
daarbij een belangrijk instrument om resultaten te bereiken.

Rondom Bocholtz liggen diverse sporen uit het Romeins verleden, zoals Romeinse villa’s en
wegen. Door het toegankelijk maken van dat Romeins verleden wil de gemeente een
volwaardig toeristisch aanbod ontwikkelen. Kennis over het Romeins verleden,
conceptontwikkeling, productontwikkeling, zichtbaar maken van het aanbod, story telling en
ondernemerschap worden ingezet om kwaliteitstoerisme te ontwikkelen. De gemeente streeft
ernaar om samen met partners meerwaarde te scheppen en gasten te binden aan de regio.
De activiteiten moeten ertoe leiden dat toeristen kiezen voor de mogelijkheden die
Simpelveld en de regio bieden. Door de ontwikkeling van duurzaam toerisme moeten
bedrijven een impuls krijgen en beter gaan renderen. Uiteindelijk gaat het erom dat er een
bijdrage wordt geleverd aan de sociaaleconomische structuur en leefbaarheid in het gebied
met het Romeins verleden als verbindende factor.

Stichting Sprinthills, een initiatief van Rabobank Centraal Zuid-Limburg, wil bedrijven ondersteunen om business te ontwikkelen in de leisure-sector. Ze gaat samen met
ondernemers uit Bocholtz en omgeving aan de slag om tot een uitvoeringsprogramma te
komen.

Stichting IKL heeft kennis en ervaring in huis met betrekking tot het beheer van het Limburgse cultuurlandschap. IKL gaat samen met vakinhoudelijke experts
werksessies organiseren voor de inbreng van kennis over het Romeins verleden. Uiteindelijk
moet het onderzoek van IKL leiden tot het benoemen van kansrijke objecten en thema’s in
het landschap.

Foto Gemeente Simpelveld

 

 

Geef een reactie