Provincie Limburg draagt bij aan bouw Euregionaal centrum voor protonentherapie: een nieuwe vorm van bestraling bij kanker

Uit de bron van provincie Limburg.  Kankerpatiënten kunnen als alles volgens plan verloopt vanaf eind 2018 in Maastricht terecht voor protonentherapie. Om de bouw van het Zuidoost Nederland Protonen Therapie Centrum, kortweg ZON-PTC, mogelijk te maken, wil het College van Gedeputeerde Staten een achtergestelde lening van 5 miljoen euro verstrekken. In september wordt dit besluit voor akkoord aan Provinciale Staten voorgelegd.

ZON-PTC wordt onderdeel van MAASTRO clinic, een onafhankelijke organisatie voor radiotherapie op de Brightlands Maastricht Health Campus. Het Maastricht UMC+ ondersteunt ZON-PTC. Met de komst van ZON-PTC krijgt Maastricht één van de vier centra, aangewezen door Rijk, die in Nederland protonentherapie aanbieden. Protonentherapie – het bestralen van tumoren door middel van protonen in plaats van fotonen* – heeft als voordeel dat gezond weefsel rond een tumor minder beschadigd raakt waardoor de patiënt minder last heeft van bijwerkingen. Het centrum biedt hiermee een belangrijke nieuwe therapie voor kankerpatiënten in Limburg en Zuid-Oost Nederland. ZON-PTC kan straks 400 patiënten per jaar behandelen. Deze behandeling wordt door de zorgverzekeraars vergoed. De andere drie centra worden gevestigd in Groningen, Amsterdam en Delft.

Euregionaal centrum voor protonentherapie
Door middel van de achtergestelde lening van 5 miljoen euro draagt de provincie Limburg bij aan de realisatie van ZON-PTC. De totale kosten van het project bedragen 40 miljoen euro. Andere financiers zijn MAASTRO clinic, Maastricht UMC+, banken en NV Industriebank LIOF. Gedeputeerden Twan Beurskens (Economie) en Ger Koopmans (Financiën) zijn verheugd dat met deze investering ook een belangrijke impuls wordt gegeven aan de Maastricht Health Campus. Naast de ontwikkeling van Brains Unlimited, de Maastricht Studie en de Instituten MERLN en M4I (project LINK) is ZON-PTC wederom een nieuwe mijlpaal voor de Limburgse kenniseconomie en specifiek de Life Sciences.

ZON-PTC biedt niet alleen een innovatieve behandeling van kankerpatiënten, maar ook mogelijkheden voor pre-klinisch en medisch-fysisch onderzoek van hoog niveau. Het centrum wordt toegankelijk voor trainings- en onderzoeksgroepen uit heel Europa. Uiteindelijk moet ZON-PTC uitgroeien tot een Euregionaal centrum op het gebied van protonentherapie. Maria Jacobs, Raad van Bestuur MAASTRO clinic  / ZON-PTC is verheugd over de voortgang van dit project. “Na een intensieve periode van voorbereiding  is het besluit van Gedeputeerde Staten weer een stap in de richting van realisatie van het centrum. De verwezenlijking van het centrum gebeurt in goede samenwerking met het college van Gedeputeerde Staten dat in de voorbereidingsfase veel gelobbyd heeft bij het Rijk. Voor kankerpatiënten in Limburg betekent dit dat straks het hele pallet aan oncologische behandelmogelijkheden in eigen regio voorhanden is.”

Maatschappelijk belang
De voorwaarden die GS aan de financiering stelt zijn marktconform. Beurskens: “De financiering van ZON-PTC sluit aan bij de provinciale beleidsdoelen Innovatiekracht en de ontwikkeling van Life Sciences en de Brightlands Maastricht Health Campus. ZON-PTC is economisch en maatschappelijk van belang wat betreft de behandeling van en het onderzoek naar kanker. Het centrum biedt in 2022 30 fte aan nieuwe, hoogwaardige werkgelegenheid.”

*Protonentherapie en conventionele vormen van radiotherapie verschillen in het type straling dat gebruikt wordt om het kankerweefsel te vernietigen. Bij conventionele radiotherapie worden patiënten bestraald met hoogenergetische röntgenstraling dat bestaat uit pakketjes energie zonder massa, fotonen genaamd. Bij protontherapie wordt gebruikgemaakt van een bundel protonen. Protonen zijn subatomaire deeltjes met een elektrische lading en een kleine massa. Doordat protonen en fotonen een fundamenteel verschillende interactie met weefsel hebben, hebben protonentherapie en bestraling met röntgenstraling een verschillende uitwerking. Meer informatie staat ook op www.zonptc.nl

103 Protonencentrum Locatie ZON-PTC bij MAASTRO clinic103 logo Protonencentrum Maastricht

Geef een reactie