Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2015’ is verschenen

Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2015’ is verschenen. Dit naslagwerk brengt over een breed scala van onderwerpen recente cijfers over de gemeente Kerkrade samen. In deze uitgave wordt op gemeentelijk niveau voor het merendeel de ontwikkeling in het afgelopen jaar en de stand per 31 december 2015 weergegeven.

Voorpagina Kerkrade in cijfers 2015
Het boekje ‘Kerkrade in cijfers 2015’ ligt ter inzage bij het informatiecentrum in het stadskantoor en alle vestigingen van de Bibliotheek in Kerkrade.

Ook is het boekje voor € 4,95 te koop bij de centrale balie van de afdeling Burgerplein. Bij verzending per post worden de portokosten meegerekend.
Daarnaast kunnen de cijfers van 2015 ook op de website van gemeente Kerkrade onder het thema ‘De stad Kerkrade’ via ‘Statistieken’ bij het onderwerp ‘Kerkrade in cijfers‘ geraadpleegd worden.

Voor het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van diverse maatschappelijke thema’s over een langere periode zijn tijdreeksen beschikbaar. Deze tijdreeksen zijn op aanvraag verkrijgbaar door het sturen van een e-mail aan het adres gemeentehuis@kerkrade.nl
Eveneens kan er via dit e-mailadres voor zover mogelijk bijv. statistische informatie op wijk- en buurtniveau beschikbaar gesteld worden.

www.kerkrade.nl

Foto Lucho Carreno

Geef een reactie