Kerkrade tekent convenant aanpak laaggeletterdheid

De gemeente Kerkrade gaat samen met lokale partners aan de slag om laaggeletterdheid aan te pakken. Wethouder Jo Schlangen (Onderwijs & Jeugdbeleid) heeft daartoe op dinsdag 1 november een samenwerkingsconvenant ondertekend.

Professionals uit het onderwijs en de sector Zorg & Welzijn, waaronder re-integratieconsulenten, maatschappelijk werkers en wijkteammedewerkers, waren uitgenodigd voor een kennisbijeenkomst om bewustwording te creëren over laaggeletterdheid. Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op de problematiek rondom laaggeletterdheid in Kerkrade en werd er kennis gedeeld over manieren om laaggeletterdheid aan te pakken. Wethouder Schlangen liet de toehoorders weten dat de gemeente Kerkrade de aanpak van laaggeletterdheid hoog in het vaandel heeft staan. Om de aanwezigen een praktijkvoorbeeld te laten zien was taalambassadeur André van der Ven, vroeger zelf laaggeletterd, aanwezig om zijn verhaal te vertellen. Van der Ven benadrukte daarin het belang van de omgeving van een laaggeletterde om iemand over de drempel te trekken om iets tegen laaggeletterdheid te doen. Een quiz, voorgelezen door taalambassadeurs Van der Ven en Imke Schokker (Brunssum), liet duidelijk zien dat je nooit te oud bent om te leren.

Aanpak

Laaggeletterdheid is relatief hoog in Kerkrade en in september heeft de gemeenteraad daarom het beleidsplan Laaggeletterdheid vastgesteld. Leidraad voor de aanpak van laaggeletterdheid vormt het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal. Een belangrijke doelstelling van dit programma is dat verschillende partijen een samenwerking aangaan in de eigen regio om het taalaanbod in kaart te brengen en laaggeletterdheid gezamenlijk aan te pakken en te voorkomen. Om deze doelstelling kracht bij te zetten werd vorige week het samenwerkingsconvenant ondertekend door de kerngroep, waarin de gemeente Kerkrade, bibliotheek Kerkrade, Arcus College en Impuls vertegenwoordigd zijn. Bovendien kregen alle deelnemers aan de kennisbijeenkomst een productenboek uitgereikt met daarin een overzicht van de mogelijkheden om op lokaal niveau laaggeletterden door te verwijzen en de weg naar geletterdheid te openen. Dit productenboek is verkrijgbaar voor alle professionals in Kerkrade. Bij interesse kan contact worden opgenomen via gemeentehuis@kerkrade.nl of telefoonnummer 14 045, onder vermelding van ‘productenboek laaggeletterdheid’.

Foto®Kerkrade.nl

Geef een reactie