Dinsdag hebben de colleges van Landgraaf en Heerlen aan de gemeenteraad voorgesteld samen een nieuwe gemeente vormen. Bij een uitgebreid onderzoek namens de beide gemeenten is de mening gevraagd van burgers die duizenden vragenlijsten hebben ingevuld. Er zijn vijf bijeenkomsten geweest met inwoners van Landgraaf en Heerlen, vertegenwoordigers van het verenigingsleven, zorginstellingen en ondernemers. Wat verwachten de mensen van de gemeente?

En hoe kunnen de gemeenten de grote problemen die we in onze regio hebben het beste oplossen? We zijn bezig met het inhalen van onze achterstanden, maar nog altijd zijn werkloosheid, armoede, en gezondheidsproblemen groter dan gemiddeld in Nederland. Of het nu gaat om de Kakert in Landgraaf, of – vlak er bij – Meezenbroek in Heerlen, de problemen zijn vergelijkbaar.

Een klein dichtbevolkt gebied dat opgesplitst is in gemeenten die de ene keer wel en de andere keer weer niet samenwerken.

Gemeentelijke organisaties die elk apart niet zo sterk zijn als wanneer ze een geheel vormen.

4 vormen van samenwerking zijn onderzocht, de conclusie is duidelijk: samen een nieuwe gemeente vormen is de beste oplossing.

Daarbij geven de onderzoekers ook uitdrukkelijk aan wat de zorgen zijn van de bewoners bij een fusie: behoud van identiteit van de buurt, zorgen dat voorzieningen uit de omgeving verdwijnen, gaan de belastingen omhoog?

Om die zorgen weg te nemen geven de onderzoekers een reeks stevige adviezen aan Landgraaf en Heerlen over hoe hier aan tegemoet te komen.

De colleges van beide gemeenten hebben vandaag aan de gemeenteraden voorgesteld om het advies voor fusie te volgen. En ook de andere adviezen over te nemen. De gemeenteraden nemen hierover in januari een beslissing.

Ik sluit me daar heel graag bij aan. Om nog meer stappen naar voren te kunnen zetten tegen de vele sociale problemen moeten we af van de versnippering. Zorgverleners bijvoorbeeld hebben heel veel last van de gemeentegrenzen en de verschillende regels en procedures.

En, niet te vergeten, aparte gemeenten met elk zijn eigen burgemeester, wethouders en gemeenteraden. Alleen dat al kost nodeloos veel geld. Bij bezwaren tegen gemeentelijke fusies gaat het soms eigenlijk om het behoud van de positie van al die hotemetoten. Maar het moet toch om het belang van de burger gaan?

 

 

Geef een reactie